Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

VisNed nieuwsbrief

 

VisNed Nieuwsbrief

Onderwerpen:

Nieuwsbrief 29 mei 2020 Hoge tijdsdruk Brexit in verband met deadline 1 juli 2020
Stilligregeling langer nodig dan vijf weken
Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19
ICES advies puls gepubliceerd
Waddenvereniging gooit met frames, wad nou weer…
Tevredenheid over werkbaarheid biopluis
EU Biodiversiteitstrategie met oogkleppen op
Projecten in roerige tijden
Visbureau introduceert Noordzeevis webshop
Borgstellingsregeling agrarische sector ook voor visserij
PAP-regeling schol ongewijzigd
Update overzicht benutting visquota 2020
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 22 mei 2020 Update en instructie RVO aanvragen stilligregeling
Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19
Nieuwsbrief 8 mei 2020 Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19
COVID-19 richtlijn vervoer en werken aan boord
Aangepaste maatregelen ILT certificering ivm COVID-19
Nieuwsbrief 1 mei 2020 Nadere voorwaarden stilligregeling bekend
Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19
Brexit onderhandelingen weer opgestart
Lossen vangst in Denemarken nog steeds problematisch
Ruimen opgeviste explosieven blijft aandacht vragen
Nederland Maritiem Land voor herstelplan maritieme sector
Berichten aan Zeevarenden, nieuwe site en app
PAP-regeling schol ongewijzigd
Update overzicht benutting visquota 2020
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 24 april 2020 Laatste stand van zaken stilligregeling COVID-19
Update PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19
Nieuwsbrief 17 april 2020 Noordzeeakkoord leidt tot diep verdeelde sector
Stilligregeling nog in beweging
PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19
Televisiecampagne visserij en COVID-19
Inspraak ontwerp beleidskader Doorvaart en Medegebruik
Reactie concept ontwerpbeheerplan N2000 Noordzee EEZ
WR 57 test met camera’s op tuig
Graffitikunstwerk van vrouwen in de vis
Update overzicht benutting visquota 2020
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 10 april 2020 UPDATE Landelijke COVID-19 steunmaatregelen voor de visserij
COVID-19 en vervoer bemanning
PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19
Nieuwsbrief 3 april 2020 In memoriam Willem de Boer (1943 – 2020)
Europese COVID-19 steunmaatregelen voor de visserij
Landelijke COVID-19 steunmaatregelen voor de visserij
Gevolgen COVID-19 voor praktijk aan boord en transport
Overzicht maatregelen ILT i.v.m. COVID-19
PAP-aanvoerregelingen in relatie tot COVID-19
Accijnsvrije brandstof ter discussie
Aanvoerverbod zeebaars opgeheven
Noorwegen wil grote gebieden sluiten
Wijzigingen registratie en wegen van de vangst (ook buiten Skagerrak)
Openstelling tenderregeling garnalenvisserij Waddenfonds
PAP-regeling schol ongewijzigd
Update overzicht benutting visquota 2020
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 27 maart 2020 Extra nieuwsbrief in verband met COVID-19
COVID-19 Europese steunmaatregelen week 13
COVID-19 Nederlandse steunmaatregelen week 13
COVID-19 Steunmaatregelen bemanningsleden week 13
COVID-19 Marktimpact vis week 13
COVID-19 Marktimpact garnalen week 13
COVID-19 Marktimpact Noorse kreeft
Nieuwsbrief 20 maart 2020 Gevolgen COVID-19 voor de vissector
COVID-19 en het Noordzee Akkoord
EU presenteert nieuw Brexit voorstel, onderhandelingen opgeschort
Europese Commissie wil gigantisch gebied sluiten
Webinar voor Danish Export Organisatie vanwege COVID-19
Vergadering NWW-Adviesraad voortijdig afgebroken
Good Fish Foundation geeft kleur aan discussie over prioriteiten
Noordzee Energy Outlook 2030-2050
Extra certificaat voor schepen groter dan 500 GT
Voortgang ontwikkeling privaat toezicht garnalenvisserij
Jaarboek 2020 beschikbaar
ICES past publicatie vangstadviezen aan
Eerste overzicht benutting visquota 2020
Definitief overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 6 maart 2020 Kottervisie en proces Noordzee Akkoord
Visserijonderhandelingen EU en VK begonnen
Nog geen besluiten over kabeljauwmaatregelen
Het koren van de NGO’s bloeit dankzij de Green Deal
Subsidie beschikbaar voor opleiding of cursussen
Jaarvergadering Europêche
Visserij voor een Schone Zee 2.0
WR 57 test innovatieve klossenpees
Pierre Karleskind, nieuwe voorzitter Visserijcomité EP
Dubbel verstuurde RVO facturen niet betalen!
MIT Haalbaarheidssubsidie voor innovatie in de visserij
C188 over arbeidstijden en rusturen
Scholaanvoer naar dieptepunt, PAP ongewijzigd
Aanlandplicht blijft aandacht vragen
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 21 februari 2020 Kottervisie en relatie met Onderhandelaarsresultaat Noordzee Akkoord
EU onderhandelaar Barnier in gesprek met EUFA
Nog geen overeenstemming over visserij in Het Kanaal
Diepgaande toestandsbeoordeling NZ-tong en SKA-tarbot
Nieuw kennisdossier “Zorg voor kwaliteit”
Onjuiste berichtgeving garnalenvisserij in de media
Netten en visserijafval in Brussel
Visserij reageert op voorstel introductie bestuurlijke boete
Update Overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 7 februari 2020 Noordzee Overleg OFL
De Britten zijn exit
Vervolggesprek met Fransen en Belgen over visserij in het Kanaal
Wijzigingen registratie vangsten in het Skagerrak
Toelichting herziening maatschapscontract
‘Verplichte’ Zone melding in Franse Wateren
Programma Noordzee in Nationaal Water Programma
Regionale verschillen in aanpak recycling netwerk
OPROEP: Niet-EU vissers aansluiten bij Vereniging Zee-Risico 1967
PAP-regeling schol 2020 ongewijzigd
Update overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 24 januari 2020 Volle agenda Uitvoerend Comité Noordzee-adviesraad
Visserij en wind op zee in het Europees Parlement
Europese Green Deal
Betere afstemming beloofd bij opgeviste explosieven
Sluit niet-EU vissers aan bij Vereniging Zee-Risico 1967
Uitkomst ruiloverleg met België
Veel animo onder BT-schepen voor MSC-certificaat
Update Privaat Toezicht Garnalenvisserij
Visserij en klimaatverandering
Let op: totaal aanvoerverbod zeebaars
Overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 10 januari 2020 Nieuwjaarsgroet van de voorzitter
Brexit: Cruciale onderhandelingen over visserij gaan beginnen
VisNed wil discussie over ingehouden contingenten
Vissen in het Skagerrak en de Noorse zone
Afronding van Pulsonderzoek en ICES advisering
Gesloten gebieden om de Noord
Voor pulsvisserij vrijwillig gesloten gebieden blijven van kracht
Bijeenkomst met fly shooters
Samenvatting Aanlandplicht 2020
Aanlandplicht geldt ook voor garnalenvisserij
Wijzigingen zeebaars maatregelen
Tests met biopluis van start
Ondertekening MSC-deelnamedocumenten ook voor bestaande deelnemers
UITNODIGING: CERES eindbijeenkomst 21 januari
Bijeenkomst in Europees Parlement over Wind op Zee en Visserij
PAP-regeling schol 2020 start ongewijzigd
CVO-maatregelen beheer nationale quota
Nieuwsbrief 18 december 2019 Uitkomst Visserijraad quota 2020 geeft positief beeld
Dramatische korting kabeljauw onderdeel van EU – Noorwegen
Britse verkiezingen leiden tot tijdsdruk in het Brexit proces
In gesprek met Minister Schouten over Decemberraad en Kottervisie
Pulsonderzoek in afrondende fase
Overleg over Skagerrak met Denemarken geïntensiveerd
BNR besteedt aandacht aan visserij
Officiële uitreiking MSC certificaat in Brussel
Kennismaking met nieuwe Eurocommissaris
SAVE THE DATE Klimaatverandering en visserij
Bijeenkomst in EP over visserij en wind op zee
Versterking samenwerking VisNed PO’s
Leden VisNed uitgenodigd voor nieuwjaarsreceptie Nederlands Visbureau
Overzicht benutting visquota 2019
Nieuwsbrief 6 december 2019 Verdriet en dankbaarheid na ramp met UK 165 “Lummetje”
TAC’s 2020 gedeelde bestanden nog niet vastgesteld, Nederlandse vloot dreigt geraakt te worden door kabeljauwmaatregel
Overleg over lossen in de haven van Boulogne
Wind Europe, nog groter ten koste van mens en natuur
Hoorzitting EP over implementatie aanlandplicht
800.000 kilo afval blijft in zee liggen, en bedankt
Community of Practice Noordzee2030: hoe verder
Deelname MSC Boomkorvisserij opengesteld
Wat beïnvloedt jouw keuzes als visser
Overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen 2019
Nieuwsbrief 22 november 2019 Kabeljauw maakt EU-Noorwegen onderhandelingen ingewikkeld
Meer werkbare toepassing van MSY: minder extremen en gezonde visbestanden
Positief gesprek met Franse en Belgische collega’s over visserij in Het Kanaal
FAO Symposium over Duurzame Visserij
Debatavond Pakhuis de Zwijger: GTST en een cliffhanger
Toestemming sleepnetvisserij Voordelta
Wetenschappelijke publicatie: Lessen onderzoekssamenwerking visserij
Procedure Europese Hof verbod op Pulsvisserij gestart
Doen zonder weten bij wind op zee
Brief ILT: Hellingproef & PK-meting
Jaarvergadering Zuidwest in Stellendam
Beeldherkenning als tool aan boord
Uitnodiging bijeenkomst: Onderzoek visserijgedrag
Call voor kortlopend onderzoek innovatie visserij open
C188 Verdrag: een overzicht
PAP-regeling schol ongewijzigd
Overzicht benutting visquota 2019
Nieuwsbrief 8 november 2019 Heel veel jonge tong en schol! Vangstadviezen spectaculair aangepast
Ook MSC label voor boomkorvloot
Framing door Stichting de Noordzee ten koste van dialoog
Lagere korting kabeljauw door aanvullende maatregelen
Voorbereiding besluitvorming vangstmogelijkheden 2020
Brexit: op weg naar een goede LAT-relatie
Vistuigen en recycling
Plastic soep: Vissers zijn dé oplossing
Vervolg cursus ‘Tussen schip & wal’ !
VIBEG Regiegroep, werkafspraken zorgen voor duidelijkheid
Pulstuig UK-158 tentoongesteld in Amsterdam
Enquête doorvaart huidige windparken sluit maandag!
Overzicht benutting visquota 2019
Nieuwsbrief 25 oktober 2019 Voorzichtige hoop op positieve ontwikkelingen Brexit
Uitslag EMK enquête bekend
Samenwerking met onze Europarlementariërs
BELANGRIJK; info E-logboek berichten versturen
Black Box: tempo maken en vasthouden
Overlevingsproeven roggen laten goede resultaten zien
Meld je aan voor 2e sessie cursus ‘Tussen schip & wal’!
Verzoek deelname enquête WEcR kleine kustvisserijen
PAP-regeling schol ongewijzigd
Overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 11 oktober 2019 Voedselproducenten spreken onvrede uit
Voorbereiding op No Deal Brexit
Wet- en regelgeving is er met reden
Sector werkt samen aan beter beheer voor kabeljauw
Aanlandplicht: blijf bij de feiten
VisNed actief tijdens Dutch Food Week
Visserij belangrijk tijdens Noordzeedagen 2019
NVWA gaat strenger toezien op versturen berichten
Pulsvissers: graag data inleveren!
Aanvoerhoeveelheid rog verlaagd
Scheepvaart Adviesgroep Noordzee
Noorwegen: een seafood-klik
Reisverslag David Ras (UK-64): Pleisters en kroketten
Visserijcafé Stellendam – selectiviteit en overleving
Het Nederlands Visbureau
Overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 27 september 2019 Jonge nieuwe Eurocommissaris belast met visserij
NSAC aan de slag met druk werkprogramma
Vandaag Visserijcafé Stellendam: o.a. kiwi-kuil
EU symposium over visserijonderzoek bevestigt belang data en samenwerking
Herinnering uitnodiging bijeenkomst Noorse kreeft-vissers
Productieve OSW-dag over scholbestand en logboekonderzoek puls
Tweede jaar Bedrijfssurvey Tarbot & Griet van start
Circulaire Visserij tijdens de Dutch Food Week. Komt u ook?
Enquête doorvaart huidige windparken
Pap-regeling schol ongewijzigd
Overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 13 september 2019 Brexit: Kalme overgang van groot belang
Wat telt als natuur en wanneer is het genoeg?
Nieuwe Technische Maatregelen Engels Kanaal
Brexit: genoeg wendingen maakt de cirkel rond
Brexit – Veel gestelde vragen
Veel onderwerpen besproken in NWWAC-vergaderingen
Bijeenkomst met Noorse kreeft-vissers
Resultaten Overleving platvis, rog, en Noorse kreeft online
Betere luchtkwaliteit in het visruim subsidiabel
HERINNERING: OSW ochtend voor vissers – 21 september
Aankondiging Visserijcafé 27 september – Kiwikuil
Wereldhavendagen weer enorm succes
Overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 30 augustus 2019 Nieuwe Europese verordening Technische Maatregelen
Duitse Visserijdagen: samenwerking, klimaat en kabeljauw
Voorstellen aanpassing beheer Noorse Kreeft
Richtlijn C188 verdrag per 15 november van kracht
Black Box garnalen: Controle en Handhaving
Verlenging Brievenbus als alternatief voor zeeflap
Uitnodiging OSW bijeenkomst – 21 september (ochtend)
Visserij op wereldhavendagen
Spieringvisserij met sleepnet vergunningsplichtig
PAP regeling schol ongewijzigd
Overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 26 juli 2019 Brexit: nieuwe Britse regering slaat harde toon over visserij aan
EMK start petitie tegen wind op zee
Aanlandplicht; uitzondering schol voor boomkor 80 mm wordt verlengd
Europêche bereidt zich voor op nieuwe EP mandaat
Traject Kottervisie van start
ILT: Plan inspectie op tijd!
Registratie in plaats van aanlandplicht
Resultaten Overlevingsproject
Fotowedstrijd! Stuur je visserij vakantiefoto in
Zomerstop nieuwsbrief
Overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 12 juli 2019 Brussel: Belangrijk netwerk en overleg
PO Delta Zuid: dringen in de Zuidelijke Noordzee
MaraSoft breidt Marad software uit voor visserij
Overleg Noordwestelijke wateren: zorgen om vangstquota nemen toe
Registratieplicht in plaats van aanlandplicht?
MSC ZOE: Pilot vuilvissen (RWS) van start
Wat te doen met 15 miljoen?
IRC-Shrimp bijeenkomst Lauwersoog
PAP-regeling schol ongewijzigd
Enquête verzoek visserij en Ruimtelijke Ordening Noordzee
Overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 28 juni 2019 ICES-adviezen 2020: ondanks groeiende bestanden toch weer lagere vangstquota
Flexibiliteit BT-TR geen bedreiging voor stabiliteit kottersecto
Noordzee-adviesraad op zoek naar nieuwe voorzitter
Vibeg-akkoord, continu zoeken naar balans in gespannen verhoudingen
Sociale impact van visserijbeleid structureel onderbelicht
Meesterwerken visserij tentoongesteld in Museum Vlaardingen
Vooral dromers gedijen op SeaSights Scheveningen
Overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 14 juni 2019 Rechtbank wijst verzoek pulsvissers af
Verdiepingsdocument visserij ingediend bij OFL
VisNed maakt opnieuw bezwaar tegen naheffing NVWA
UITNODIGING: 2e bijeenkomst innovatiemiddelen visserij
Herziening Visserijopleidingen
AgriFoodTop symposium
Ideeën selectiviteit & overleving tongvisserij welkom
Maatregelen vermijden kabeljauw gelden nog steeds
OPROEP: Input visserij voor MARE beleidsdag
PAP-regeling schol ongewijzigd
Overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 31 mei 2019 Minister Schouten maakt toezeggingen niet waar
Pulsverbod in Belgische 12-mijlszone
Europese Verkiezingsuitslag: sterk veranderde verhoudingen in Brussel
Brexit: May Day, May Day…
Visserijsector-breed werken aan een toekomst ondanks wind op zee
Verduidelijking Aanlandplicht
OPROEP: Opstappers gezocht voor de BTS-survey
Omschakelen na pulsverbod: Mogelijk nieuw ILT certificaat nodig
Schade door MSC ZOE? Meld het (ook) bij uw PO!
Nieuwe kabelaanleg voor Belgische Windparken
Privaat toezicht op Black Box gesloten gebieden
Kreeftjesvisserij staat niet stil
Overzicht benutting visquota 2019
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 17 mei 2019 Proces op weg naar één belangenorganisatie kottervisserij
Uitstel voor pulsvissers dringend gewenst
Brexit onveranderd gevaarlijk voor visserij
Europese verkiezingen 23 mei: Vissers ga stemmen!
Weinig voortgang in overleg over invulling beheerplannen
Containerdisco met Fishing for Litter in Lauwersoog
Publieksinbreng Noordzee overleg
Uitnodiging: Startbijeenkomst Swedish Grid in OSW
MSC-bepalingen garnalenvisserij
Vissen in Noordelijke wateren
PAP-regeling schol ongewijzigd
PAP-regeling schol ongewijzigd
Overzicht benutting visquota 2019
Nieuwsbrief 3 mei 2019 Pulsverbod een gegeven: alle hoop vervlogen
Positief overleg met Denen over Skagerrak
Procedure voor Gebiedsbescherming
Hoe werkt het Openbaar Ministerie bij mogelijke visserij- overtredingen ?
Noordzeeoverleg; vervolg op digitale consultatie
Windpark Borssele: informatie via VisNed
UITNODIGING Slotbijeenkomst onderzoek overleving plat- vis, rog, en Noorse kreeft
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 19 april 2019 Pulsbesluit: Het vertrouwen in Europees beleidssysteem is weg
Pulsvissers worden geïnformeerd
Pensioenfonds doet opnieuw onderzoek in kottervisserij
Veiligheid voorop! Fish Platform als internationaal overlegorgaan
Beleving aanpak MSC Zoe loopt sterk uiteen
Europees visserijoverleg in Gothenburg
Scheepvaart Advies Groep vergaderde in Rotterdam
Barnier en puls op Democracy Alive Festival
Wind op Zee overleg: Gezonde sector voorop, ongeacht be- drijfsgrootte
Innovatiebijeenkomst: politiek draagvlak voor innovatie van groot belang
UITNODIGING Slotbijeenkomst onderzoek overleving plat- vis, rog, en Noorse kreeft
PAP-regeling schol blijft gelijk
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 5 april 2019 Pulsvissers worden geïnformeerd
Brexit: Nee, Nee en Nee voeren de boventoon
Aanlandplicht; tijd kopen is het devies
MSC garnalen – update
Goede samenwerking blijft basis van Mid-Channel- conferentie
Hoe om te gaan met haaien en roggen
IL&T: bouwen aan vertrouwen
Media-aandacht voor de GreenDeal
Noodkreet gebiedssluitingen Friese Front
Update aanvoerbepalingen Zeebaars
Kabelwerkzaamheden in Deense en Belgische wateren
Visserij, Innovatie en Blue Growth horen bij elkaar
Jaarboek 2019 af te halen bij PO
Internationale onderzoekssamenwerking gericht op Noordzeegarnaal
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 22 maart 2019 Besloten bijeenkomst Pulsontheffing-houders
Brexit; een doolhof waarvan niemand de uitgang nog kent
Minister Schouten over MSC Zoe: “Tempo moet erin blijven”
Noordzee-akkoord en visserij, twee maanden op weg
De gitaarvis, symbool voor dwaling en inconsistentie
Visserij informatie nodig? Vistikhetmaar.nl!
Veel werk te doen in Adviesraad Westelijke Wateren
Jaarboek 2019 af te halen bij PO
OPROEP: verlengen vaarbevoegdheid
Scholaanvoer blijft achter; PAP-regeling blijft gelijk
Overzicht benutting visquota 2018
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 8 maart 2019 No Deal Brexit nog steeds goed mogelijk
Reminder aanvragen vaarbevoegdheden
Camera’s aan boord, waarvoor wel/niet?
Voor pulsvisserij vrijwillig gesloten gebieden deels aange- past
Toekomstbestendige visserij!
Startbijeenkomst Noorse kreeftmonitoring OSW 2.0
Unieke kans om eerste stap te zetten met nieuwe ideeën
Goed overleg met Denemarken blijft belangrijk
Zeewierteelt, nog meer druk(te) op de Noordzee
Geldigheid certificaten
Overzicht benutting visquota 2018
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 22 februari 2019 Pulsvisserij-dossier: veel speculatie, weinig concreet
Hoe gaat het verder met de Puls in wateren van andere landen?
Brief Sectorraad over nieuwe bemanningseisen per 1 april
Start Innovatieproject selectieve garnalenvisserij Waddenzee
Afvalmanagement aan boord en op de haven
Hoorzitting Europees Parlement over Aanlandplicht
Bijeenkomst Europese PO’s in Brussel
Bericht van de Kustwacht: Het Licht op het Platform Goeree wordt gedoofd
PAP-regeling schol ongewijzigd gebleven
Overzicht benutting visquota 2018
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Extra nieuwsbrief 15 februari 2019 Fataal besluit Pulsvisserij
Nieuwsbrief 8 februari 2019 Pulsdossier nadert ontknoping
Explosie van brandstofverbruik en CO2 uitstoot bij mogelijk pulsverbod
Brexit: hopen op Deal, voorbereiden op No Deal
VisNed tevreden met uitkomst ruiloverleg met België
Officiële presentatie visie ‘Ruimte voor visserij in een Noordzee vol windmolens’
OFL proces naar “Noordzeeakkoord” van start
Rechtspositie Filipijnse arbeidskrachten in de kottersector
Afval in de visserij, deel je kennis bij VisHack II
Dode vogels bij windparken opgevist? Geef het door!
Discardless project neemt verwarring niet weg
Ontwikkeling golf-energie Slow Mill
Uitnodiging: kennismaken met VisNed en de kottersector
Overzicht benutting visquota 2018
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 25 januari 2019 Actualiteiten Pulsvisserij
De Brexit chaos van deze week
Afspraken over Engelse pulsgebieden worden aangepast
Fishing for Litter ten onder aan afval containerramp MSC ZOE?
Windparken hebben enorme gevolgen voor ecologie
Gezamenlijke zienswijzen VisNed en NFFO voor aanwijzing nieuwe wind op zee gebieden VK
Aanpassing hoeveelheden categorieën PAP-regeling schol
Kom naar WMR open dag ‘Volg de vis’
Vis in de keuken van de toekomst
Weinig voortgang invulling KRM
Overzicht benutting visquota 2018
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 11 januari 2019 Nieuwjaarswens voor de sector van Maarten Drijver
Puls meteen na nieuwe jaar weer actueel in Brussel
Samenvatting Aanlandplicht 2019
Vissers halen 18.000 kg afval van MSC ZOE uit zee
Nasleep containerramp MSC ZOE, schade en berging
Op weg naar een akkoord over gezamenlijk gebruik van de Noordzee
Wijziging 50 kg-regel
Publieke consultatie MSC assessment
Visserijpoort 5 februari: vissen in een zee vol windmolens
Open dag visserijschool STC Stellendam 19 januari
Open Dag ROC Friese Poort Urk zaterdag 26 januari
Meld je aan voor Vishack II
Fiscaal voordeel voor vissers met éénmanszaak
PAP-regeling schol 2019
Overzicht benutting visquota 2018
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 19 december 2018 Visserijraad quota 2019; teleurstelling overheerst
Visserij prominent in beeld in Wind op Zee proces
Nieuwsbrief 14 december 2018 Aankondiging Ledenvergadering PO Urk
TAC’s 2019 gedeelde bestanden uiteindelijk vastgesteld
Brexit: de chaos duurt voort
Puls: afwachten maar niet stilzitten
Minister Schouten streeft naar een gelijk blijvende TAC voor Tong
Controleverordening: 50 kilo regel komt te vervallen
Hulp bij invullen vragenlijst voor kleine vloot
Investeringen toegevoegde waarde visserijproducten
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Visbureau
WMR-enquête bijvangst van trekvissen
Overzicht benutting visquota 2018
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 30 november 2018 Ondanks groei scholbestand toch weer korting
Brexit: vooralsnog ‘business as usual’, de rest blijft gissen
Our Fish op dreef… of beter: drijft af
Subsidiemogelijkheid voor investeringen toegevoegde waarde visserijproducten
Vistikhetmaar lanceert website over netinnovaties
Werkzaamheden Nemo Link eind januari afgerond
Evaluatie Waddenacademie: graag ook luisteren…
Nathanaël Middelkoop maakt kennis met Brussel
Innovatiefonds niet alleen voor grote projecten
Walstroom in IJmuiden? Veiligheidstest Elektrische installatie vereist
PAP-regeling schol tot eind dit jaar verlengd
Overzicht benutting visquota 2018
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 16 november 2018 Nieuwe fase Brexit: Visserij onderdeel van economische afspraken
Europese Commissie komt met voorstellen vangstmogelijkheden 2019
BN-ers misleid door Our Fish
Zeebaars niet onder aanlandplicht
Zijn beschermde gebieden een doel in zichzelf aan het worden?
Nieuwe EU Controleverordening: paard achter de wagen
Windparken Doggersbank verder ontwikkeld
VisNed: Geen Wind op Zee zonder ruim gevuld Transitiefonds
Hoe zit het met de Hygiënecode Garnalen?
Verkenning van een nieuwe visserijopleiding
Najaarsvergadering PO Wieringen druk bezocht
Oproep: help Wageningen Economic Research bij verzamelen info kleine vloot
Overzicht benutting visquota 2018
Nieuwsbrief 2 november 2018 Vanavond WNL-documentaire over Pulslobby op tv
Europese visserijsector in overleg met Raad van Ministers
Titanic-scenario blijft dreigen voor visserij
Beter een goede buur dan een verre vriend…
Succes: VisNed haalt de NSAC naar Zoetermeer
Vaarbevoegdheidsregels gaan veranderen, maar nu nog niet
Brief van RVO over inschrijving vissersvaartuig in het Visserijregister ontvangen?
Luisteren naar elkaar bij dossier Wind op Zee
Scholaanvoer blijft achter, PAP-regeling ongewijzigd
Bouwen aan betere bestandsschattingen en vangstadviezen
Overzicht benutting visquota 2018
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 19 oktober 2018 VisNed: NGO’s, help bij het redden van de puls!
Proefnemingen met luchtdruk
Brexit centraal tijdens conferentie in Boulogne Sur Mer
Minister van Nieuwenhuizen maakt kennis met visserijsector
Nieuwe hoogste ambtenaar LNV Johan Osinga op bezoek
Ontwikkeling garnalenpuls zet door
Veel animo voor een transitiefonds Wind op Zee
Pim Visser herbenoemd tot voorzitter van EAPO
Eerste bedrijfssurvey tarbot en griet goed gestart op OD 17
Aangepaste regels aanlandplicht wijting
Meer onderzoek naar doorvaart windmolenparken
Controleverordeningen, Eco-labels, Marketingstandaarden en de praktijk
Prikkelende stellingen op slotsymposium FMSY-project
VisNed: verhuis NSAC van Aberdeen naar Zoetermeer
Overzicht benutting visquota 2018
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwsbrief 5 oktober 2018 Nog geen besluit over Pulsvisserij
Laatste onderzoeksreis Best Practices II afgerond
‘Green Deal Visserij actiever dan andere Green Deals’
ILT publiceert nieuwe regelgeving over afstellen motoren
Invulling aanlandplicht 2019 krijgt gestalte
Innoveren in verduurzaming is topprioriteit
PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet
Overzicht benutting visquota 2018
Totaaloverzicht PO-maatregelen
Nieuwe maat en weekhoeveelheid tarbot en griet
Aanstaande maandag sluit pulsgebied East-Lowestoft!
Overzicht benutting visquota 2018
Nieuwsbrief 27 september 2018 Puls visserij komt in triloog onderhandelingen
Nieuwe maat en weekhoeveelheid tarbot en griet
Aanstaande maandag sluit pulsgebied East-Lowestoft!
Overzicht benutting visquota 2018
Brexit kan nog alle kanten op, ook de goede
VisNed probeert secretariaat Noordzee-Adviesraad naar Nederland te halen
Nieuwsbrief gemakkelijk uit te printen!
CVO-enquête: waarom is er nog niets gebeurd?
NWWAC-vergaderingen in teken van dispuut schelpenvissers
Herinnering: lever de machtigingen voor VisNed in
VisNed heeft een positief gesprek met GroenLinks
Brede openstelling Waddenfonds
‘Voedsel’ niet op het programma van de Noordzeedagen
Overzicht benutting visquota 2018
Totaaloverzicht PO-maatregelen:
Nieuwsbrief 21 september 2018 Worden vissers slachtoffer van Europees politiek handjeklap?
Brexit kan nog alle kanten op, ook de goede
VisNed probeert secretariaat Noordzee-Adviesraad naar Nederland te halen
Nieuwsbrief gemakkelijk uit te printen!
CVO-enquête: waarom is er nog niets gebeurd?
NWWAC-vergaderingen in teken van dispuut schelpenvissers
Herinnering: lever de machtigingen voor VisNed in
VisNed heeft een positief gesprek met GroenLinks
Brede openstelling Waddenfonds
‘Voedsel’ niet op het programma van de Noordzeedagen
Overzicht benutting visquota 2018
Totaaloverzicht PO-maatregelen:
Nieuwsbrief 7 september 2018 Adviesraden: Geen onwerkbare voorschriften in nieuwe regelgeving
Focusgroep zeebaars brengt advies uit
Goed nieuws: transitiefonds in ontwikkeling
Weekhoeveelheid aanvoer tarbot/griet wordt verhoogd
VisNed maakt afspraken met Wartsila over kaart-updates
Brede maritieme opleiding moet meer jongeren trekken
Aanpassing enquête Pensioenfonds PGB
Aanvragen vaarbevoegdheid kan via VisNed
VisNed bezoekt visserijhavens
Ontheffing gebruik ‘brievenbus’ met twee maanden verlengd
Visserij in Skagerrak nog steeds mogelijk
Tijdelijk visserijverbod Westerschelde versoepeld
MSC garnalen: ETP-registratie inleveren vóór 30 september
PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet
Overzicht benutting visquota 2018
Totaaloverzicht PO-maatregelen:
Nieuwsbrief 27 juli 2018 Adviesraden bespreken knelpunten Technische Maatregelen
Maaswijdtevergroting helpt niet aan verminderen van scholdiscards
Regelgeving toegankelijker via Kennisknooppunt Visserij
BTS-survey binnenkort van start; opnieuw 7 weken een visserman mee
VisNed-team op bezoek bij Stichting De Noordzee
Fully Documented Fisheries en Onderzoekssamenwerking
VisNed dient zienswijzen in m.b.t. Marine Conservation Zones en Wind op Zee
Nieuw SGP Kamerlid maakt kennis met visserij
VisNed en EMK nog prominenter op Wereldhavendagen
Overleg lidstaten Noordwestelijke wateren: Nederland neemt voorzitterschap over
Overzicht benutting visquota 2018
PO-maatregelen:
Nieuwsbrief 13 juli 2018 Resultaten CVO-enquête binnenkort gepresenteerd
Heffing Pulsfonds op verzoek van VisNed verlaagd
Britten spelen met vuur en de belangen van een hele sector
Zorgen over puls en andere visserijactualiteiten tijdens ledenvergadering PO Delta Zuid
Demersale werkgroep NSAC: complex advies over Technische Maatregelen
Blijft er naast windmolens nog plek voor visserij en natuur op de Noordzee?
ILT en sector spreken over technische en nautische ontwikkelingen
Vervolgoverleg met de NVWA
Bundelen Europese onderzoek naar innovatie essentieel
Langzaam Proces Franse Natura2000 gebieden
VisNed: voorstel voor nieuwe EU Controleverordening bizar
Een duurzame toekomst op zee. Voor vissers of voor windmolens?
VisNed: subsidies zijn er om innovatie aan te jagen
Lokale bestuurders Christen Unie bijgepraat over visserij- actualiteiten
Veiligheid op kotters blijft aandacht vragen
Visserijverbod op Westerschelde voorlopig opgeschort, nieuwe afspraken in de maak
Nieuwe periode PAP-regeling schol
Overzicht benutting visquota 2018
PO-maatregelen:
Nieuwsbrief 29 juni 2018 Sarah Verroen komt VisNed-team versterken
ICES-adviezen 2019: bestanden gezond toch lagere vangstquota
Europees Parlement vraagt Adviesraden om advies over Technische Maatregelen
EC zaait verwarring over status Britse leden van Adviesraden
VisNed bespreekt hoge overleving en de aanlandplicht in Brussel
VisNed actief in Brexit bijeenkomsten
Windmolens domineren bespreking ‘Noordzee 2030’
De MAC bespreekt herziening Europese marktstandaarden
CHIRP Maritime feedback in het Nederlands beschikbaar
Teleurstellend antwoord op zienswijze Mariene Strategie Deel 1
Brusselse Haringparty, netwerkmoment van jewelste
Best Practices over Green Deal gedeeld in Ierland
Overzicht gebruik zeedagen 2018
Overzicht benutting visquota 2018
PO-maatregelen:
Nieuwsbrief 15 juni 2018 EU en Noorwegen: schol kan EU-aangelegenheid blijven
Franse en Nederlandse visserijorganisaties bundelen krachten
Engelse minister van Visserij: “Balanced deal is van groot belang”
Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met de BTS- survey?
BTW-perikelen voor vissers binnen de 12 mijl en viswinkels
Aanlandplicht: Plan van aanpak nodig
VisNed presenteert knelpunten aan Tweede Kamerleden
Binnenkort extra RI&E ondersteuning in de Zuid en Kop van Noord Holland
PO Wieringen – VisNed van start
VisNed onderzoekt discards voor Best Practices II
Europese Commissie wil afvalregels voor visserij aanscherpen
Ontwerpkavelbesluit Wind op Zee ligt ter inzage, wat gebeurt hierna?
Nieuwe Plastic Strategie van EU positief initiatief
Wind op Zee en de inzet van Waterstof
Scholaanvoer blijft achter, PAP-regeling ongewijzigd
Overzicht benutting visquota 2018
PO-maatregelen:
Nieuwsbrief 1 juni 2018 EMK-demonstratie: Allemaal naar Amsterdam!
VisNed toekomstgericht versterkt
ICES: Pulskor geeft meer voordelen
Pulsdossier binnenkort op tafel
Aanlandplicht op weg naar ‘werkbare oplossing’
VisNed maakt bezwaar tegen naheffing NVWA
Pensioenfonds doet onderzoek in Kottervisserij
Gezamenlijk bericht van VisNed en NVB: Pulsvissers ge- ven staandwantvissers de ruimte
Visser en Van Balsfoort praten Europarlementariërs bij
Herinnering;
Markt Adviesraad start werk aan nieuwe kwaliteits- standaarden
VisNed en PO Wieringen trappen samen af op vrijdagmiddag 8 juni
VisNed blij met nieuw innovatiefonds
Wat visserijbedrijven moeten weten over de nieuwe privacywetgeving
Overzicht benutting visquota 2018
PO-maatregelen:
Nieuwsbrief 18 mei 2018 Aanlandplicht: Hoe hangt de vlag er nu bij?
Workshop Aanlandplicht Europees Parlement: het is te veel en het is te snel
Opening twee gesloten pulsgebieden op 1 juni. Dikke pluim voor pulsvissers!
CVO enquête over vaarpatronen goed ingevuld
International Pulse Dialogue meeting
Overdracht of verkoop van uw visserijbedrijf: de actuele ontwikkelingen
Zienswijze tegen Wob-verzoek ingediend namens 30 visserijbedrijven
Implementatie VN verdrag C188 ‘Werk in Visserij” stap dichterbij
EU-project PANDORA van start
Strikte regels voor bemanningsleden van buiten de EU
Wind op Zee: Roekeloosheid troef!
Informatie Nemo Link over aanleg elektriciteitskabel
Belangrijk: Maak de RI&E op orde
VisNed medewerkster Noor Visser mee met garnalenkotter
Visserijpoort op 22 mei afgelast
Nieuwe PAP-regeling schol
Overzicht benutting visquota 2018
PO-maatregelen:
Nieuwsbrief 27 april 2018 PO Wieringen treedt toe tot VisNed
Internationale biologen bij elkaar voor toestandsbeoorde- ling visbestanden
Duitsers en Denen negeren afspraken MSC- managementplan
Save the date: International Pulse Dialogue Meeting
Brief van NVWA inzake WOB-verzoek ontvangen? Stuur deze door naar VisNed!
Minister Schouten is duidelijk: de aanlandplicht gaat niet weg
Brexit bijeenkomsten Tweede Kamer en Europees Parle- ment
Jongeren GroenLinks geïnteresseerd in pulsvisserij
Breed overleg over ontwikkelingen Wind op Zee
Wordt MSC te ingewikkeld?
Branche RI&E voor de kottervisserij officieel erkend en beschikbaar!
Presentatie Visserij in Cijfers 2018
Scholaanvoer blijft achter, PAP-regeling ongewijzigd
Overzicht benutting visquota 2018
PO-maatregelen:
Nieuwsbrief 11 april 2018 VisNed heeft vertrouwen in voorstellen voor uitzonderingen aanlandplicht
Puls blijft aandacht vragen
Wind op Zee: visserij kind van de energierekening?
Elbert Dijkgraaf, bedankt voor je inzet voor de kotter- sector!
Gemiste kans voor wegblijvers garnalenpulsbijeen- komst
VisNed dient zienswijze in t.a.v. Mariene Strategie Deel 1 (KRM)
Subsidie voor Onderzoekssamenwerking gegund
SAVE THE DATE: Nieuwe editie Visserijpoort over inno- vatie in aantocht!
Vangstbeperking Garnalenvisserij in het kader van MSC
Eerste overzicht benutting visquota 2018
PO-maatregelen:
Nieuwsbrief 30 maart 2018 NSAC-Focusgroep Aanlandplicht vergaderde in Londen
Tweede Kamer vergadert 3 uur lang over visserij
Brexit: de transitieperiode geeft lucht tot 2021
Herstart sectoroverleg met NVWA
Uitzondering aanlandplicht voor rog stap dichterbij
Aanlandplicht en gelijk Europees speelveld voor PO’s belangrijkste thema’s op EAPO ledenvergadering
Samenwerking visserij en wetenschap essentieel
LIFE presenteert zich in Brussel
VisNed vernieuwt en structureert
Beperkende N2000 maatregelen Sylt stuk dichterbij
BO Garnaal staat voor lastige keuzes over naleving re- gels
Opletten tijdens ingraafwerkzaamheden Nemo Link
Netinnovaties: wat kunnen we nog doen in negen maanden?
Grootse plannen voor de Noordzee
Wetenschappers beantwoorden pulsvragen van pas- sieve vissers
Heren vissers, graag aandacht voor de enquête
Vissen in Skagerrak of Noorse zone melden
Scholaanvoer blijft achter; PAP-regeling blijft gelijk
PO-maatregelen:
Nieuwsbrief 16 maart 2018 Minister Schouten: volop aandacht voor aanlandplicht
Enquête over visserijpatronen deze week van start
Noordzeeadviesraad: we zijn niet klaar voor de aan- landplicht
Ondernemersplatform ChristenUnie te gast op Urk
Ook in de westelijke wateren wordt de aanlandplicht een fiasco
Mid-Channel-conferentie; toonbeeld van constructieve samenwerking
Overleg met België over ontzien gebieden
Jaarboeken 2018
Bijeenkomst netinnovatie tongvisserij
Vissers met oudere VMS apparatuur opgelet!
Gesloten gebied in Noorse Zone
Proef doorvaart windparken per 1 mei van start, maar niet voor schepen die er wat aan hebben
Team ‘Net ff anders’ wint VisHack met net dat rekening houdt met gedrag van vissen
Aankondiging: Bijeenkomst garnalenvissers over puls- visserij vrijdag 6 april 2018 te Harlingen
Serieus omgaan met Welzijn van Vissen
Klimaatveranderingsonderzoek CERES halverwege
Sectorbrede aandacht voor kabelproblematiek
Green Deal
VisWad proces gaat met slakkengang voort
PO-maatregelen:
Visned-info Leden 2018-02-16 Even voorstellen: Noor Visser
Noordzee AC maakt zich 4x zorgen
Aanlandplicht: vrijstelling roggen komt dichterbij
De klok tikt voor de aanlandplicht
Verslag van bijeenkomst Discards Action Group in Lon- den
Krachten gebundeld op MSC-gebied
Brexit naar volgende fase: Dreiging voor visserij onver- minderd
Pulsdossier: van volle storm naar schijnbare windstilte
Interessant gesprek met Suzanne Kröger, Tweede Ka- merlid voor Groen Links
Green Deal Visserij: Vissers ruim je rommel op!
VisNed tevreden met uitkomst ruiloverleg met België
Overleg wind op zee en visserij
Bijeenkomst medegebruik in windparken op zee
NVWA gaat streng controleren op elektronische vis- vangstregistratie en Blackbox garnalenvisserij
Implementatie van VN “Work in Fishing Verdrag”
Urker vissers maken kennis met RI&E
PO-maatregelen:
Visned-info Leden 2018-02-2 Eensgezind en gedreven verder met Pulsdossier
Belangrijke verantwoordelijkheid goede afloop Puls ligt bij vloot zelf
Nieuwe website VisNed
Intensief bezoek Europarlementariërs: Puls en veel meer
Totaal aanvoerverbod zeebaars is van kracht
Verdere uitbouw van “Vist Ik Het Maar” van start
Engelse gesloten gebieden pulsvisserij – Gezamenlijke mededeling VisNed en NVB
Dreigend tekort aan Ruimte op Zee: Planbureau voor de Leefomgeving schets zorgelijk beeld
Elke 24 uur een NLFAR bericht!
Meepraten over marktontwikkelingen in de Markt Adviesraad
Financiers van NGO’s kijken in de VisNed keuken
Best Practices II: hoe loopt het?
Nog een keer de aanlandplicht 2018
PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet
Visned-info Leden 2018-01-19 De beslissing over Pulsvisserij, een nabeschouwing
Dagboek over Straatsburg
Goede afspraken over aanpak problemen in de Belgi- sche Kustzone
Samen verder met Franse vissers
Misverstanden in Denemarken vragen om goed overleg
Werkgroep ontwikkeling branche-RI&E op stoom
‘Verplichte’ Zone melding in Franse Wateren
Benutting visquota 2017
VisNed-Info Leden 2017-12-15.pdf Sterk optreden Minister Schouten op Visserijraad
Uitreiking MSC-certificaat voor garnalenvisserij
European Fisheries Alliance (EUFA) pro-actief in fase 2 Brexit
Puls: de spanning stijgt!
Europêche blijft ondanks Brexit Brussels platform voor belangenbehartiging
Meer geld nodig voor onderzoek garnalenvisserij
VisNed verhuisd naar Zoetermeer
Verhouding visserij versus NGO-inzet in Brussel 1 op 10
Branche RI&E voor kotters nadert voltooiing
Tarbot-Griet-regeling verruimd
Ruil Noorse kreeft
Benutting visquota 2017
VisNed-Info Leden 2017-12-01.pdf VisNed: met uitkomst EU-Noorwegen kunnen we verder
Minister Schouten maakt kennis met visserijsector
Constructief overleg met LNV ter voorbereiding op EU-Noorwegen en Visserijraad
Hoe werkt de besluitvorming rond pulsvisserij?
Brexit veel vragen, veel onduidelijkheid, de klok tikt….
Zeebaars blijft zorgenkindje
Maanlander maakt vergelijking tussen pulstuig en Noordzeestorm mogelijk
Blijven we ook in de toekomst vissen in de Waddenzee?
Hoe verdelen we ruimte op zee?
MSC-certificering garnalenvisserij bijna rond
PAP-regeling schol tot eind dit jaar verlengd
Benutting visquota 2017
VisNed-Info Leden 2017-11-17.pdf ICES-studie: TAC voor tarbot en griet kan flink omhoog!
ICES past belangrijke vangstadviezen aan
VisNed legt belangrijke aandachtpunten visserij aan Mi- nister Schouten voor
Werkbaar compromis Pulsvisserij in de maak in Brussel
Puls dialoog in Londen met positief resultaat
TV-aandacht voor Brexit effecten Texelse visserij
Uitvoeringsagenda Aanlandplicht onder steeds meer tijdsdruk
Aanlandplicht; wat met chokespecies en Brexit?
Workshop over Aanlandplicht; herhaling van zetten
Workshop over Europese Controleverordening
BTW wijziging voor Wadden- en kustvissers jaar later
Plannen voor acties in Green Deal Visserij gepresen- teerd tijdens OSPAR-werksessie
Communicatie kabel NorSeaCom1 beschadigd
Nog meer Italianen aan Nederlandse Schol
Uitfasering oude ERS-versies E – logboek
Werkzaamheden Hornsea One Windpark
Benutting visquota 2017
VisNed-Info Leden 2017-11-03.pdf ICES komt met aangepast advies voor schol en tong
‘Fake-news’ van WNF en CBS over bodemberoering
Brexit-journaal: de drie ‘highlights’ van deze week
Aanlandplicht in de Garnalenvisserij: is het tij te keren?
VisNed-onderzoek: 60% overleving van stekelrog
VisNed leert wijze les na ongelijk in Natura2000- procedure
Noordzee-Adviesraad en ICES onderzoeken betere samenwerking
Europese impasse bedreigt besluitvorming over Techni- sche Maatregelen
LNV-minister Carola Schouten komt naar de Landelijke innovatiedag Vis- en Aquacultuur.
Oproep aan garnalenvissers met proces-verbaal NVWA
ILT overleg over praktische zaken en functioneren KIWA
Veiligheid: nooit genoeg aandacht!
Jaarvergadering Visserijvereniging Zuidwest: Endosco- pisch onderzoek belangrijk preventiemiddel
Hoe ziet het nautisch onderwijs er in 2022 uit?
Sportvisserij en NetVISwerk: beter goede buren dan verre vrienden
“Vissers voor een Schone Zee” moeten Green Deal beter laten werken
Franse N2000 proces boekt nauwelijks vooruitgang
VisNed aan de slag met softwaretool voor bodemimpact
PAP-regeling schol verlengd
Benutting visquota 2017
VisNed-Info Leden 2017-10-20.pdf VisNed heet nieuwe minister van harte welkom
Vijf sterke punten in het regeerakkoord!
Brexit: race naar de afgrond
Demersale Werkgroep NSAC: hoe in vredesnaam verder met de aanlandplicht?
Britse minister van Visserij: “I want a clear Brexit with a soft landing”
Ongefundeerde aanvallen op pulsvisserij blijven helaas beter hangen dan de feiten
VisNed schakelt VNO-NCW in voor behoud BTW-nultarief voor garnalenvisserij
Markt Adviesraad zet in op opslaan van vis in ijswater
Afslagen en PO’s maken stappen op weg naar eigen con- trolesysteem
Deel Natura2000 Rottum Oost opnieuw gesloten
SUMARiS project: wellicht bijdrage aan chokespeciesdis- cussie
Overzicht uitputting zeedagenbeleid 2017-2018
VisNed-Info Leden 2017-10-06.pdf VisNed afgelopen weken super actief in Brussel
VisNed zoekt internationale dialoog over Pulsvisserij
Radicale Franse NGO opent frontale aanval op pulsvisserij
Dagkoersen en gokkende politici zorgen voor meer onze- kerheid bij Brexitproces
Jurgen Batsleer van VisNed naar Wageningen Marine Re- search
Minister Kamp van EZ pleit voor demping korting schol- TAC 2018
Eurocommissaris Karmenu Vella spreekt steun uit voor pulsvisserij
Europese Associatie van Producentenorganisatie: zoek- tocht naar sterke toekomstbestendige organisatie
Verenigd Koninkrijk en Noorwegen zoeken innige samen- werking
Our Ocean Conferentie legt vinger op zere plek
VisNed pleit ervoor PAP’s gelijk te laten lopen met andere peildata
VisNed roept op tot integraal denken over de drie E’s: Energie, Eiwit en Ecologie
Sectorraad maakt zich hard voor aanpassen voorstel I en M over nieuwe bemanningsvoorschriften
Voortgang RI&E voor kotters
Onderzoeksprogramma garnalenvisserij eindelijk van start?
Buitenlandse opvarenden, wat betekent dit juridisch?
Nieuwe wijziging Vibeg gebied Rottum I Oost op komst
PAP-regeling schol wordt verhoogd
PO-maatregelen:
VisNed-Info Leden 2017-09-22.pdf VisNed stelt wetenschappers nieuwe vragen om beper- king vangstmogelijkheden in 2018 af te wenden
Verwachting voor de Visserij: The Perfect Storm in aantocht
VisNed wil een echt duurzaam Noordzeemanagementplan
Waarom natuur in kustzone lijdt onder een garnalentuig, maar geen last heeft van zandsuppletie…
Ondersteuning visserij vanuit Provincies en Gemeenten
VisNed nu actief lid van VNO NCW
Zienswijze KRM: onvoldoende informatie!
Visserij in Skagerrak nog steeds mogelijk
HERHALING: de werkwijze en boekhouding onder de aan- landplicht
Anne Marie van Seters (SL27) trekt dossier Medicijnkist
Uitnodiging voor Werksessie Afvalverwerking in de visse- rij op 10 november in Rotterdam
Voor in de agenda: Landelijke innovatiedag Vis- en Aqua- cultuur
Kleiner dan 12 meter? Ook Elektronische vangstregistra- tie
LET OP: Wijziging aanvoerregeling tarbot en griet
PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet
PO-maatregelen:
VisNed-Info Leden 2017-07-21.pdf NRC checkt bewering VisNed: Er zat sinds 1957 nog nooit zo- veel vis in de Noordzee!
Overlevingsonderzoek: bijeenkomst klankbordgroep
Brexit, een volgende fase is begonnen
BTS-survey binnenkort van start; 7 weken een visserman mee
Noordzee gemengde visserijplan “Van de regen in de drup?”
Wetenschappelijk advies basis van toekomstig beheer?
VisNed en Visserijcommissie EP vinden elkaar op Brexit. Nu puls en aanlandplicht nog…
MSC-certificering Hollandse garnalen naar volgende ronde
Garnalenvisserij
VisNed pleit voor meer daadkracht na voorzichtige reactie Van Dam op ICES-advies schol
Nederlandse visserij maatschappelijk iets beter gewaardeerd
EU-visserijbeheer succesvol. Aanlandplicht is overbodig vol- gens Europêche
ICES presenteert methode om de toestand van de zeebodem en de invloed van visserij daarop te beoordelen
Discard Action Group vraagt om actie choke-species
SAFEFISHING: betere en veiligere werkomstandigheden
VisNed houdt visserijbelang op de agenda in discussie over Wind op Zee
Werkzaamheden Hornsea One windpark gaan nog dit jaar van start
Ruil vangstquota met het Verenigd Koninkrijk
Benutting visquota 2017
PO-maatregelen:
VisNed-Info Leden 2017-07-07.pdf Overlevingsonderzoek: bijeenkomst klankbordgroep
Brexit: De regering van het Verenigd Koninkrijk zet eerste stap
Duidelijkheid over Puls-dossier laat op zich wachten
Puls: nauwelijks nadelige effecten
NWWAC-bijeenkomst: Franse visserman nieuwe voorzitter van werkgroep Engels Kanaal
VisNed pleit voor gezond verstandbenadering bij Stakehol- derbijeenkomst KRM
Presentatie VisNed en EMK op Sail 2017 in Den Helder smaakt naar meer
Controle garnalensector: kan cameratoezicht kaaipraat voor- komen?
Oproep: meld mutaties garnalenvergunningen ook bij PO
Geen beheer garnalen nodig
VisNed oogst lof met werkwijze op Mare Policy Day over sta- keholderparticipatie
Jaarlijkse haringparty in Brussel: ”Perfect netwerk evene- ment”
Duitse Visserijdagen in Bonn
Voortgang RI&E voor kottersector
Nog geen nieuwe zoneringen door nieuw Vibeg-akkoord. Rot- tum I Oost wel gedeeltelijk opengesteld.
LET OP: stuur uw logboek en verkoopberichten op het juiste moment!
Uitstel uitspraak door Raad van State inzake windparken.
Benutting visquota 2017
Bijruil Noorse kreeft
PO-maatregelen:
Visned-info Leden 2017-06-30 ICES-adviezen 2018; Wie het begrijpt mag het zeggen…
Openstelling Oostelijk deel Rottum I
Subsidie innovatieprojecten rendementsverbetering visserij 2017
MARE beleidsdag over dilemma’s van stakeholder participatie
Benutting visquota 2017
PO-maatregelen:
VisNed-Info Leden 2017-06-23.pdf VisNed-initiatief voor bijeenkomst over pulsvisserij in Europees Parlement succesvol
Uitbreiding registratie aanlandplicht 2017
Meld je nu aan voor bijeenkomst overlevingsonderzoek in Yerseke op 7 juli
Studenten onderzoeken effect rockberms op sleeptuigen en an-dersom
PAP-regeling schol
Overzicht uitputting zeedagenbeleid 2017-2018
Benutting visquota 2017
PO-maatregelen:
VisNed-Info Leden 2017-06-09.pdf VisNed en Peter van Dalen bezoeken Ledenvergadering van PO Delta Zuid op 10 juni
Doorstart onderzoekssamenwerking moet leiden tot betere toe- standsbeoordeling voor meer vissoorten.
Pim Visser benoemt speerpunten visserij bij nieuwe Brexit- commissie in Tweede kamer
Sector zet in op Big Six als basis voor nieuw beheerplan ge- mengde Noordzeevisserij
Nieuw Noordzee Kust Akkoord kent alleen maar winnaars
Gezamenlijk werken aan uitvoerbaar visserijbeleid in 2019: op zoek naar ‘rek en ruimte’
Pim Visser lobbyt in Brussel. Hoe werkt dat? En wat levert dat op?
VisNed pleit voor integratie en meervoudig ruimtegebruik bij Ronde Tafelbijeenkomst zout water
Vergelijkend onderzoek naar effecten van boomkor en puls op de zeebodem van start
Slimmeriken aan de haal met ‘bijvangst’
Wijziging Technische Maatregelen Skagerrak
Sectorgegevens over rog-discards erg waardevol binnen de elas- mobranchen werkgroep van ICES
EU-visserijcontroles: informatie uit 4 lidstaten is onvoldoende voor hele EU
Onontplofte explosieven in Hornsea One gebied
Bericht van Brancheorganisatie Garnalen:
VIRIS-overzicht 2017
PO-maatregelen:
VisNed-Info Leden 2017-05-26.pdf Oproep: VisNed zoekt pulskotter voor onderzoek vergelijkend vis-sen
Bestuur VisNed maakt extra geld vrij voor strijd om behoud puls
Scheveningengroep stemt in met uitstel Schol
Noordzee-Adviesraad: focus op werkbare aanlandplicht
EUFA lanceert heldere website over ingewikkelde Brexit
Brexit; de Britse visserij wil een mega deal
EMK-manifestatie in Brussel
Natura2000 maatregelen in Sylt een stap dichter bij
Kottersector pakt uit tijdens Visserijdagen op Urk en SAIL in Den Helder
Visserij op de kaart in Nieuwspoort met Haring Party op 15 juni
VisNed en NVB zetten in op combineren wind op zee en natuur
Markt Adviesraad nu echt van start
Rectificatie Medische certificaten
VIRIS-overzicht 2017
PO-maatregelen:
VisNed-Info Leden 2017-05-12.pdf Zware slag dreigt voor Nederlandse innovatieve pulsevloot
Hele Nederlandse vloot in februari 2019 voor de kant is realistisch (ramp)scenario
Laatste plooien VIBEG-II akkoord gladgestreken.
Europees Visserijcommissaris Vella zet in op duurzame visserij
Nieuwe regelgeving bemanningseisen een stap dichterbij
Goed overleg met ILT werpt zijn vruchten af
Stop onnodig zwerfafval!
Platform VistIkHetMaar.nl bouwt uit met steun van Rabobank
Herhaalde oproep: Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met BTS 2017?
Gratis kennissessie Medische zorg aan boord 26 mei Urk
VIRIS-overzicht 2017
PO-maatregelen:
VisNed-Info Leden 2017-04-28.pdf Nederlandse overheid, wetenschap en vissers op één lijn. Nu Europees Parlement en Europese Commissie nog…
ICES-biologen overleggen over vangstadviezen 2018
Opstappers uit sector gezocht. Wie gaat er mee met BTS 2017?
Onenigheid tussen visserij en NGO’s maakt gezamenlijk advies aan Noordzee-adviesraad lastig
Goed nieuws: Schol zeer waarschijnlijk pas in 2019 onder aan- landplicht.
Gelijk speelveld Garnalenvisserij in Natura 2000 stap dichterbij
Europese visserijgemeenten bundelen krachten om sociaaleco- nomische impact van Brexit te beperken
Texelse vissers in Franse documentaire over gevolgen Brexit voor Europese visserij
Scheepvaart Adviesgroep Nederland buigt zich over routering Westerschelde, windmolens en vuurtorens
ASF kritisch op snelle groei MSC
Beheermaatregel heeft voldoende effect: Beperking garnalenvis- serij opgeheven
Internationale Visserijconferentie Urk afgelast
PAP-regeling schol ongewijzigd voortgezet
Visserij in het Skagerrak en in Noorse zone
Onderzoeksreizen project Overleving eindelijk van start
VIRIS-overzicht 2017
PO-maatregelen:
VisNed-Info Leden 2017-04-14.pdf Succesverhaal voor het Europese visserijbeleid
Brexit: met de week spannender voor de vissers
VisNed vraagt overheid om meer daadkracht richting afronding nieuw Vibeg-akkoord.
Aanlandplicht ook in westelijke wateren problematisch
Openstelling visserij in het Skagerrak.
Let Op: Toezicht op de aanlandplicht verscherpt
Vissers en afval; Er gaat veel goed, maar het kan nog veel beter!
OPROEP: Meld je aan voor de klankbordgroep Overleving
Gezamenlijk toezicht handelsnormen op visafslagen
Verwarring over medische certificaten
Binnen enkele weken theorie visserijdiploma
CVO besluit tot inspanningsbeperking garnalenvisserij
VIRIS-overzicht 2017
PO-maatregelen
Overzicht uitputting zeedagenbeleid 2017-2018
VisNed-Info Leden 2017-03-31.pdf Nieuwe Tweede Kamer: bekende en nieuwe gezichten in de Visserij- commissie
Aanlandplicht komt snel dichterbij. VisNed waarschuwt wederom voor chaos
VisNed pleit samen met NGO’s voor uitstel schol onder aanlandplicht
Europese PO’s pleiten voor opschorten Noordzeeplan
VisNed trekt samen op met Europese collega’s in Brexit-coalitie
Schotse vissers verdacht van illegale praktijken
Toezicht op Handelsnormen gaat veranderen
Tuchtcollege voor Scheepvaart zoekt expertise uit visserij
Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische – Nederlandse Noord- zeekust
Vermiste getijdeboei snel terug naar eigenaar
Achtergrond
Aanvoerregeling schol verlengd
VIRIS-overzicht 2017
PO-maatregelen
VisNed-Info Leden 2017-03-17.pdf Uitslag Tweede Kamerverkiezingen bemoedigend: Visserijcoalitie be- houdt meerderheid
VisNed pleit voor uitstel schol onder aanlandplicht.
Schrappen TAC voor schar en bot is eerste stap
Aantal adviezen van Noordzee-Adviesraad gekelderd
In elke visser schuilt een onderzoeker. Kom maar op met goeie ideeën!
Duidelijkheid over horizontale verbindingen puls tuigen
Harde opstelling Staatssecretaris risicovol. Vacuüm dreigt op 1 april voor controle op maatvoering en versheid.
ICES zoekt betere onderzoeksmethoden rond bodembescherming
Franse twijfel over Nederlandse N2000 gegevens
Jaarboeken 2017.
PAP-regeling schol wordt verlengd
PO-maatregelen.
Nieuwsbrief 2017-03-03.pdf
Nieuwsbrief 2017-02-17.pdf
Nieuwsbrief 2017-02-03.pdf
Nieuwsbrief 2017-01-20.pdf
Nieuwsbrief 2017-01-06.pdf
Zoekkaart haaien en Roggen