Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Tags geven binnenkort meer inzicht in visgedrag Waddenzee

3 min read

Vis krijgt tag geïmplanteerd, foto: Peter-Paul Schollema/Jeroen Huisman

Rijkswaterstaat is sinds 2017 echt natuurbeheerder van de Waddenzee en we doen er alles aan om de duurzaamheid van dit UNESCO Werelderfgoed te behouden. Toch gaan er nog veel geheimen schuil in het troebele water van de Waddenzee. Maar een bijzonder project gaat daar binnenkort verandering inbrengen.

Lies van Nieuwerburgh, senior adviseur mariene ecologie, vertelt over het 4 jaar durende Waddenfondsproject waar ze in 2020 mee van start hopen te gaan: ‘Er is een techniek ontwikkeld waarmee we vissen kunnen taggen en we zo hun voorkomen kunnen volgen. De tags sturen een signaal naar de ontvangers die we bevestigen op Rijkswaterstaatboeien in de Waddenzee, zodat we weten welke vis zich waar en op welk moment bevindt. De data die uit de tags naar voren komt, zal gedeeltelijk verklaren wat de functie van de Waddenzee voor vis is en een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van de verarmde visstand.’

Zoeken naar verklaring visafname Waddenzee

Er is sprake van een flinke afname van de vispopulatie in de Waddenzee. Zo worden er steeds minder grote vissen aangetroffen. Dit komt mogelijk door menselijk ingrijpen en de kunstmatige vorming van het landschap. Maar om de precieze oorzaak te kunnen duiden, hebben we meer informatie nodig over het onderwaterleven.

Van Nieuwerburgh: ‘We weten op dit moment nog best weinig over het onderwaterleven. Welke rol speelt de Waddenzee in de levenscyclus van de vis? Komen ze hier om te paaien, op te groeien of zoeken ze een tijdelijke toevluchtshaven voor voedsel? We hopen straks verandering in die onduidelijkheid te brengen, zodat we dan precies weten hoe het ervoor staat, wat kunnen we kunnen verbeteren en hoe we dat gaan doen. Door gebruik te maken van de bestaande boeienstructuur om de vissen te volgen, kunnen we straks de waarheid boven water krijgen.’

Swimway afgeleide van Flyway

Het vissenproject is geïnitieerd en wordt getrokken vanuit de Waddenvereniging. Daarnaast zijn meerdere onderzoeksinstituten bij deze studie betrokken. Eerder bleek uit het onderzoeksproject Flyway, gericht op vogels in de Waddenzee, dat natuurbeheer de vruchten kan plukken van meer inzicht in het gedrag van vogels. Zo kan door het in kaart brengen van het gedrag van vogels, natuurbeheer hier beter op ingericht worden. Wat opvalt is dat het niet goed gaat met de visetende vogels. Het belang van vissen voor het voedselweb in de Waddenzee mag daarom niet onderschat worden. Zo komt de opvolger van het Flyway-project, Swimway, in beeld. Het Waddenfonds steekt 3,6 miljoen euro in dit project, waarvan het Rijk en de provincies 1 miljoen bijdragen.

Groot denken

Maar het project beperkt zich niet tot de grenzen van de Waddenzee alleen. Met dit onderzoek hoopt Van Nieuwerburgh ook op kennisuitwisseling op internationaal niveau. ‘De vis kan ook van Waddenzee richting Noordzee gaan en nog verder. Dat willen we in beeld brengen. En hoe zit dat in de internationale Waddenzee? Is het anders in Denemarken of Duitsland? Welke maatregelen moeten we nemen en hoe kunnen landen het op elkaar afstemmen? Dit zijn allemaal vragen die we door trilaterale samenwerking nog beter kunnen beantwoorden om het waddengebied en zijn unieke natuurwaarden te verbeteren’ [Nieuwsbericht Rijkswaterstaat 09 oktober 2019]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *