Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Eindrapport EU-evaluatie aal regulering

1 min read

Om het effect van gemalen en waterkrachtcentrales te verminderen zolang deze niet voor de palingtrek geschikt zijn, zet DUPAN sinds 2012 jaarlijks vele duizenden palingen "over de dijk" op vrije trekroutes naar zee. Foto Dupan.

De conclusie van die evaluatie door de Europese Commissie is dat de huidige aal verordening voldoet. Deze wordt dan ook niet gewijzigd. In de samenvatting van het evaluatierapport staat het volgende:

“De EU-palingverordening (2007) verplichtte de lidstaten (lidstaten) om aalbeheerplannen op te stellen voor hun stroomgebieden, die belangrijke palingleefgebieden vormen. De belangrijkste maatregelen waren onder meer het terugdringen van de visserijsterfte en het verbeteren van de uittrek van schieraal, voornamelijk door de migratieroutes te verbeteren. Bij deze evaluatie is onderzocht of er wijzigingen in de verordening en/ of de uitvoering ervan nodig zijn.

Op het eerste gezicht is de vooruitgang sinds 2007 tot aan nu beperkt gebleven. Het herstel van het aalbestand wordt echter gezien als een proces op lange termijn en men gaat er vanuit dat de verordening zowel relevant is als doeltreffend na verloop van tijd. Er zijn opmerkelijke successen geboekt op het gebied van het terugdringen van de visserijsterfte, het verbeteren van de rivierconnectiviteit en het verbeteren van de traceerbaarheid van de palingvoorzieningsketen binnen de EU.

Hoewel de verordening nog steeds relevant is, moet de uitvoering ervan aanzienlijk worden verbeterd, vooral wanneer het gaat om niet-visserij gerelateerde sterfte die door de mens wordt veroorzaakt.” Met dat laatste wordt met name de sterfte door gemalen en waterkrachtcentrales mee bedoeld. [Nieuwsbericht DUPAN 20-04-2020]

Lees ook:

–       Internationale wetenschap ziet herstel van de palingstand

–       De paling wordt geenszins met uitsterven bedreigd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *