Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Vissersvaartuig als dataplatform: het VISTools project

2 min read

VIStools II – Visserij InformatieSysteem en Tools: Centralisatie en Integratie van vlootinformatie in een GIS toepassing

Welke en hoeveel vis zit al in het ruim? Welke visslepen brachten het meest op? En hoeveel brandstof hebben we al verbruikt? Vissers en wetenschappers werken via geautomatiseerde sensortechnologie aan toegankelijke, informatieve tools voor de vissers, zowel aan boord als online.

Schippers en reders hebben nood aan snelle feedback over de economische performantie van hun vaartuig, denk maar aan opbrengst per trip, vangstsamenstelling en brandstofkosten. Via geautomatiseerde sensordata is het mogelijk om daar een ‘live view’ van te genereren, en zelfs om online tools te gaan ontwikkelen.

En dat is nu precies het doel van VIStools II, een verderzetting van een eerdere verkennende studie die eindigde in 2019, en was gebaseerd op een dataplatform aan boord van het vaartuig Z.483.

Het vervolgtraject onderzoekt de haalbaarheid van opschaling, want uiteindelijk doel is de verdere uitbouw van een digitaal dataplatform op vissersvaartuigen in de Belgische vloot. Bijzonder is dat het project co-creatief wordt opgezet, als een samenwerking tussen de visserijsector en de wetenschap.

De centrale doelstelling van VISTools II is om visserij-informatie automatisch te verzamelen aan boord van elk vaartuig. Deze data worden dan gecentraliseerd en er wordt een koppeling gemaakt met bestaande dataplatformen.

De koppeling van deze nieuwe bron van visserij-informatie met bestaande data laat ons toe om aan boord en online een aantal toegankelijke, informatieve tools voor de vissers te ontwikkelen. De informatie wordt geanonimiseerd doorgestuurd, gekoppeld aan externe databronnen en op kaarten weergegeven.

De onderzoekers en visserijpartners ontwikkelen ook een elektronisch visruimplan waarmee de inhoud en de locatie van de viskisten in het visruim opgevolgd kan worden via een applicatie op een tablet. [Nieuwsgolf april 2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *