Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Haven Oostende bergt 100 ton afval uit de Noordzee

1 min read

Omdat de restobstakels van de mosselkooien een bedreiging vormden voor het milieu en een gevaar waren voor vissersschepen, nam Haven Oostende in 2019 haar verantwoordelijkheid.

De zeebodem is weer veilig nadat de Haven Oostende restobstakels en ankers van mosselkooien die gevaar een vormden voor visserij en scheepvaart heeft opgeruimd.

Veiligheid, gezondheid en milieu is de eerste prioriteit van Haven Oostende. Er dreigde een juridisch steekspel over de berging van restanten van mosselkooien die op de bodem van de Noordzee lagen. De overblijfselen van een project uit de periode 2005 tot 2010 met hangstructuren waarin mossels gekweekt werden.

Hiervoor kreeg Haven Oostende van de Belgische Staat een concessiezone toegewezen op 10.4 km voor de kust van Nieuwpoort. Haven Oostende heeft zelf nooit enige activiteit inzake mosselkweek verricht. Zij had voor de kweekprocedure een overeenkomst met drie andere partijen. Daarin werd duidelijk vermeld dat na het stopzetten van de activiteiten, de zone terug in oorspronkelijke staat hersteld moest worden.

In 2010 werden de mosselkweekactiviteiten stopgezet. De methode bleek niet rendabel. De kweekpartners verrichtten bergingswerken om de mosselkooien uit de zee te halen. Na een scan van de zeebodem bleken deze inspanningen niet voldoende te zijn geweest.

“Veiligheid, gezondheid en milieu is de eerste prioriteit van Haven Oostende. Omdat de restobstakels van de mosselkooien een bedreiging vormden voor het milieu en een gevaar waren voor vissersschepen, nam Haven Oostende in 2019 haar verantwoordelijkheid op. De schepen Provider en Multrasalvor 4 zochten naar de achterblijvende stukken. De sanering van het stuk zeebodem van 6.8 ha duurde bijna twee jaar. Deze zone is nu vrij van brokstukken.” Aldus Dirk Declerck, CEO Haven Oostende. [Nieuwsbericht Haven Oostende 7 Januari 2021]

Lees ook: HAVEN HOEST 230.000 EURO OPRUIMKOST OP VOOR MISLUKT MOSSELPROJECT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *