Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Britse vogelbescherming: Offshore windparken hebben catastrofale impact op zeevogels

2 min read

Zeevogels Foto EMK.

Nieuwe offshore windparken worden erdoorheen gejaagd met een ‘catastrofale impact’ op Britse zeevogels, zo waarschuwen Britse experts.

De Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) zegt dat overheidscijfers laten zien dat 4.000 drieteenmeeuwen [Rissa tridactyla], die zijn geclassificeerd als een kwetsbare soort, naar verwachting elk jaar zullen worden gedood door slecht geplande ontwikkelingen van windturbines in zee.

Dit komt nadat het Britse Crown Estate, die de rechten bezit om de Britse zeebodem te ontwikkelen, aankondigde dat het concessies had verkocht om zes enorme offshore windparken te bouwen.

Men heeft toegegeven dat een nieuw windpark bij Norfolk schadelijk effecten zou hebben op zeevogels. Maar dat echter “milieu compensatiemaatregelen kunnen worden genomen om de potentiële schade volledig te compenseren”.

De RSPB zegt dat de drieteenmeeuwen, die geclassificeerd zijn als kwetsbaar, door het gebied moeten vliegen en turbines moeten vermijden om hun voedselgebieden te bereiken. Het gebied is al de thuisbasis van een gigantisch windproject.

Hornsea Three ligt op 75 mijl van de grootste zeevogelkolonie van Engeland – Flamborough Head in Yorkshire. Wanneer voltooid, heeft het tot 300 turbines, elk 200 meter hoog.

Om te compenseren voor vogels die door windturbines worden gedood, zijn vier torens – kunstmatige platforms – landinwaarts gepland voor de vogels om te nestelen. Maar de RSPB stelt dat er meer aandacht moet worden besteed aan het vermijden van grote kolonies nestelende vogels in plaats van te proberen de schade achteraf te compenseren.

Katie-Jo Luxton van de RSPB stelt: ‘In het Verenigd Koninkrijk hebben we in slechts drie decennia meer dan twee miljoen zeevogels verloren. De precaire toestand van onze zeevogels betekent dat we vandaag niet de luxe hebben om fouten te maken die nog jaren en decennia een catastrofale impact zullen hebben.’

The Crown Estate zei dat het ernaar streefde ‘meer energiezekerheid te bieden en tegelijkertijd het belang van het beschermen van habitats en biodiversiteit offshore te erkennen’.

Bron: Daily Mail