Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

€ 27 miljoen steun voor Franse Vissers in Hauts de France

3 min read

Persbericht: de regio Hauts-de-France zet zich in voor de visserijsector

Dankzij een uitzonderlijke kustlijn en vele voordelen is de visserij een belangrijk onderdeel van de economische invloed van Hauts-de-France. Het Gewest zet zich samen met de spelers in de visserij, de aquacultuur en de verwerking, in om hen te ondersteunen bij het behoud en de ontwikkeling van hun activiteiten.
Om zo goed mogelijk aan hun verwachtingen te voldoen en rekening te houden met hun mening, heeft de regio besloten om de spelers te betrekken bij de uitwerking van de regionale visserijstrategie door hen uit te nodigen voor de regionale staten die op 24 juni in Boulogne-sur-Mer is georganiseerd.

Belangrijkste punten voor de visserij

Een kustlijn van meer dan 190 kilometer, dynamische en complementaire havensites, unieke natuurlijke omgevingen en meer dan 650 kilometer waterwegen, zijn allemaal troeven die de regionale visserijsector opmerkelijk en uniek maken.
Het vertegenwoordigt meer dan 6.500 directe banen. De visserijsector is daar bijzonder dynamisch met meer dan 30.000 ton verse visproducten die elk jaar worden  aangevoerd, met een omzet van meer dan 80 miljoen euro. In Hauts-de-France wordt ook 328.000 ton visproducten per jaar verwerkt. Boulogne-sur-Mer, nu al de toonaangevende Franse vissershaven, vertrouwt op de dynamiek van het Capécure-gebied, een uniek verwerkings- en marketingplatform in Frankrijk en leider in Europa, waar meer dan 140 bedrijven gevestigd zijn. Ook kustvisserij, schelpdierkweek, viskweek, broederij en binnenkort de oesterteelt worden niet buiten beschouwing gelaten en vormen een integraal onderdeel van de regionale identiteit.

Het Gewest steunt de sector

De regio Hauts-de-France zet zich in voor deze sectoren en zet regelmatig concrete steunmaatregelen in voor zijn actoren. Het stemde met name in juli 2021 voor vissers die getroffen zijn door de Brexit, een noodfonds van € 500.000 dat het mogelijk heeft gemaakt om 37 visserijbedrijven te ondersteunen. Er is ook meer dan 900.000 euro aan noodhulp toegekend aan staandwantvissers, kustvissers en schelpdierkwekers, om nog maar te zwijgen van de regionale kredieten die zijn gemobiliseerd voor de partners CRC, CRPMEM en GEMEL.

Andere belangrijke maatregelen gaan de sector steunen, zoals de beschikbaarstelling van de FEAMPA-enveloppe (Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur) en de regionale kredieten in verband met de dienstverlening, in het bijzonder van de modernisering en diversificatie van deze sectoren in Hauts-de- Frankrijk. Deze financiering zal voor de periode 2022-2027 ruim 27 miljoen bedragen.

Om samen met de actoren het toekomstige regionale actieplan ten gunste van de visserijsector op te bouwen, organiseerde de regio op 24 juni speciale regionale staten. Hierbij heeft het gewest opnieuw zijn steun aan de sector bevestigd en in het overleg gezegd de problemen te begrijpen, maar ook om een ​​evaluatie op te stellen van de ondervonden moeilijkheden en oplossingen. Deze regionale besprekingen, uitgevoerd in de vorm van rondetafelgesprekken en workshops, hebben de deelnemers en het Gewest ertoe gebracht om gemeenschappelijke ambities te formuleren die hen in staat stellen om samen de solide basis te leggen voor een regionaal actieplan. Thema’s als het regionale merk, nieuwe sectoren, innovatie of de verwachtingen van jongere generaties stonden centraal in de gesprekken.

De regio is trots op zijn visserij-industrie en zet zich samen met vissers in om hun activiteiten te behouden en te ontwikkelen. Het zal erop toezien dat het ingezette hulp in de komende maanden wordt voortgezet, door middel van aangegane of uitgevoerde toezeggingen. [bron]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *