Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Kottersanering betekent meer dan alleen een krimpende Nederlandse vloot

2 min read

Prachtige, relatief jonge kotters worden in Kampen gesloopt

Het dalende aanbod van verse Noordzeevis als gevolg van de sanering is groter dan de quotavermindering door de Brexit. Zoals verwacht hebben vooral grote platviskotters gebruik gemaakt van de saneringsregeling.

Doordat een groot aantal Nederlandse vissersschepen naar de sloop gaat, zal het aanbod van verse Noordzeevis met 30% dalen vergeleken met de vangstvolumes in 2018-2021. Dit blijkt uit het onderzoek Decomissioning of the Dutch Cutter Sector, uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV). In deze zogenoemde impactanalyse worden de sociaal-economische gevolgen van de kottersanering op de visserijsector, visketen en de visserijregio’s toegelicht.

Daarbij is uitgegaan van 71 vaartuigen die op 1 april waren aangemeld en goedgekeurd door de RVO, met vervolgens scenario’s van 10 en 20 procent minder definitief gesaneerde kotters. Volgens het persbericht van de Rijksoverheid op 4 augustus 2023 zullen maximaal 54 kotters gesaneerd worden, omdat aanvragen goedgekeurd moesten worden en een aantal vissers hun aanvraag hebben teruggetrokken tot deze datum. Het berekende 80%-scenario (56 van de 71 schepen saneert daadwerkelijk) komt het dichtst in de buurt van die 54 schepen. Uitgaande van deze 80% en een gelijke visserijinspanning door de overblijvers gaat het aanbod aan vers gevangen Noordzeevis (in kilo) door de Nederlandse kottervloot fors omlaag (-30%).

Er is gekeken naar:

  1. De visserijactiviteit van de vaartuigen die op 1 april 2023 waren aangemeld voor de sanering. Dit waren 71 vaartuigen op dat moment.
  2. De verwachte reactie qua gedrag van de blijvende vissers: blijven ze evenveel of gaan ze meer vissen?
  3. De landelijke en regionale gevolgen voor visclusters en visserijgemeenschappen.

Lees hier verder op de website van Wageningen University & Research (WUR)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *