Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Windturbines in plaats van vissersvaartuigen geframed als natuurherstel

1 min read

Windmolens en visser in de Noordzee. Foto Koos de visser.

LEMMER – Milieuorganisaties worden door multinationals én de overheid ingehuurd als marketingbureau om windturbines in Noordzeenatuur als ‘natuurherstel’ te verkopen. Afwezigheid van visserij wordt daarbij neergezet als belangrijkste herstelmaatregel.

Voor die koers gaf het ministerie van LNV recent nog 150 miljoen euro extra subsidie in een ‘Programma Natuurversterking Noordzee’. Is daarbij nog plaats voor waarheid en integriteit? Deze werkwijze leidt tot verdere ondermijning van het vertrouwen in de overheid en de rechtstaat, met groeiende maatschappelijke onrust tot gevolg.

Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt neemt de ‘groenwasserette’, de natuurpact De Rijke Noordzee én het Programma Natuurversterking Noordzee van de rijksoverheid onder de loep….>  Lees hier verder op Visserijnieuws