Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

conventie van Londen van 1964