Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Hoge maatschappelijke waardering voor boeren en vissers

2 min read

De Urker kotter UK 224 ‘Tunis van Luut’ vissend, foto via twitter

Er is veel waardering voor de landbouw in Nederland. De sector krijgt van de Nederlandse bevolking een rapportcijfer van 7,6. Dat blijkt uit een rapportage van TNS NIPO over de maatschappelijke waardering van de Nederlandse landbouw en visserij in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

De gemiddelde waardering is hetzelfde als in januari 2014. Staatssecretaris Dijksma: ‘Uit dit onderzoek blijkt opnieuw dat de Nederlander positief aankijkt tegen de rol die de agrarische ondernemer speelt in onze samenleving. Terecht! Je ziet wel dat jongeren wat minder waardering tonen dan ouderen. De sector moet dan ook blijven werken aan het behoud van maatschappelijk draagvlak.’

Waardering en bekendheid

De rapportage is gebaseerd op een steekproef onder ruim 1000 Nederlanders. Er is een verband tussen bekendheid met de agrarische sector en de waardering: naarmate de bekendheid stijgt, stijgt ook het rapportcijfer. Mensen die zeer goed bekend zijn met de sector geven gemiddeld een 8.4, wat nog een fractie hoger is dan ruim een jaar geleden. Positief is men over het harde werken van de boer en de kwaliteit van de Nederlandse agrarische producten. Kritiekpunten hebben net als vorig jaar onder meer te maken met milieu en dierenwelzijn.

Positief beeld visserij

De meeste Nederlanders hebben een neutraal tot positief beeld van de visserij in Nederland. Het gemiddelde rapportcijfer is voor deze sector met een 6,9 ruim voldoende. Ook voor vissers geldt dat de waardering hoger is naarmate men meer bekend is met de sector. Ruim de helft van de Nederlanders vindt het belangrijk dat de visserijsector op een duurzame wijze vist. [Nieuwsbericht Rijksoverheid| 27-05-2015]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *