Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

LEI: Economische effecten aanlandplicht negatief

2 min read

De extra arbeid aan boord voor het verwerken van de vistrekken blijkt fors toe te nemen.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de aanlandplicht ingevoerd voor de Nederlandse kottervisserij. Dit heeft gevolgen voor deze vloot. De extra verwerkingstijd van ongewenste bijvangst (discards) kost per trek 40-60 minuten, hierdoor is extra arbeid nodig aan boord.

Ook kost het verwerken van discards geld: 220-310 euro per 1.000 kg. Deze vis is niet toegestaan voor consumptie, en de opbrengsten liggen momenteel op maximaal 140 euro per 1.000 kg. Dit betekent een verlies van 80-170 euro per 1.000 kg discards.

Gevolgen aanlandplicht

De aanlandplicht verplicht vissers ondermaats gequoteerde vis en maatse vis waarvoor geen quotum beschikbaar is aan wal te brengen. Samen met de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) en Flynth consultancy ging LEI Wageningen UR mee aan boord van een vijftal verschillende kotters.

Er is in kaart gebracht wat er precies verandert in de werkzaamheden aan boord en wat de economische gevolgen van deze aanlandplicht zijn voor een visserijonderneming. Gedurende deze ‘discardreizen’ zijn naast marktwaardige vis, ook de discards aan boord gehouden en meegenomen aan de wal.

Extra arbeid neemt fors toe

De extra arbeid aan boord voor het verwerken van de vistrekken blijkt fors toe te nemen. Voor drie discardsreizen met grote pulskotters (2.000 pk) blijkt bijvoorbeeld dat de arbeid voor het verwerken van een vistrek* met 39 tot 57 procent toeneemt. De kosten voor het verwerken van discards aan wal ligt tussen de 220-310 euro per 1.000 kg discards. De kosten zijn opgebouwd uit lossen van de discards, het sorteren van de discards, heftruck- en kistengebruik. Aangezien de vis niet gebruikt mag worden voor directe consumptie, kan het verkocht worden als visvoer, huisdiervoer, veevoer en mogelijk aan de farmaceutische industrie.

Innovaties die bijvangst verminderen

Kijkend naar de kosten en baten van de aanlandplicht kan worden geconcludeerd dat het economisch effect voor de visserijsector vooralsnog negatief uitpakt. Het is van belang dat publieke en private partijen intensief samenwerken om te komen tot innovaties die de kosten (bijvangst) verminderen. [Bron: LEI Wageningen UR]

Download hier het rapport

*vistrek: het moment dat een net onder water gaat om vis te vangen tot het moment dat het net weer boven water komt om de vis in de stortbak te lossen. Dit duur bij een platviskotter zo’n 1,5/2 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *