Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Aardgas als brandstof op vissersvaartuigen een reële optie

2 min read

Openbaar eindrapport: Alternative Fuels for Fishing Vessels (AFFV)

Op initiatief van Blueport Noordwest zijn in het project ‘Alternative Fuels for Fishing Vessels’ (AFFV) de mogelijkheden onderzocht  om vissersvaartuigen te laten varen op milieuvriendelijk aardgas als alternatieve brandstof.

Hoewel momenteel het verschil tussen de aardgas- en de gasolieprijs te laag is om op economische gronden over te stappen naar aardgas, kunnen de gasolieprijzen opnieuw sterk stijgen of strengere eisen de overstap naar aardgas alsnog noodzakelijk maken.

In het project zijn drie bestaande schepen geselecteerd voor de toepassing van aardgas als brandstof, te weten de Eurokotter Dirkje – TH10, de kotter Morgenster – GO31 en de hekkotter Enterprise – PD147.

Deze selectie van de schepen vond plaats in nauw overleg met de consortiumdeelnemers. Van deze schepen zijn de operationele vaarprofielen onderzocht en geëvalueerd. Tevens is onderzocht of aardgas in vloeibare vorm (Liquid Natural Gas – LNG) of aardgas onder hoge druk (Compressed Natural Gas – CNG) toegepast kon worden. Ook is onderzocht of deze schepen voldoende ruimte boden om de nieuwe gas- en voortstuwingsinstallatie veilig en efficiënt in te bouwen en is een economisch rekenmodel ontwikkeld om de terugverdientijden te berekenen.

Voor de Eurokotter TH10 bleek de ruimte aan boord te beperkt om een aardgasinstallatie veilig te kunnen plaatsen. Dit geldt voor zowel een CNG- als LNG installatie. Verlenging van de bestaande Eurokotter is niet mogelijk, omdat deze schepen niet langer mogen zijn dan 24 meter. Voor de Eurokotter is nieuwbouw de enige mogelijkheid om een aardgasinstallatie veilig te kunnen plaatsen.

Voor de kotter G031 is er voldoende ruimte aan boord in het nettenruim om daar (deels onderdeks) veilig een LNG systeem met een verticale tank te plaatsen. Het vaarprofiel van de G031 wees uit dat LNG een betere optie is dan CNG aan boord met het oog op het ruimtebeslag. Vanwege de lage gasolieprijzen en de hoge investeringskosten in de LNG installatie aan boord is het momenteel niet rendabel om een aardgassysteem aan boord van de GO31 te plaatsen.

Aan  boord van de hekkotter PD147 is er voldoende ruimte op het achterdek om veilig een LNG systeem met twee 20ft cryogene containers horizontaal te plaatsen. Ook voor de PD147 bleek LNG een betere optie dan CNG met het oog op het ruimtebeslag. Vanwege de lage gasolieprijzen en de hoge investeringskosten in de LNG installatie aan boord is het momenteel zelfs voor de PD147 met standaard cryocontainers niet rendabel om een aardgassysteem te plaatsen.

Klaas de Boer van Ekofish Group stelt dat de wettelijke eisen voor het varen met aardgas vooral  gebaseerd zijn op de eisen die gelden voor de grote LNG tankers. Daarmee ontstaat er een veel te zwaar regime voor kleinere schepen en worden de kosten voor de LNG installatie onnodig hoog en de terugverdientijden te lang. Dit vormt  een belangrijke rem op de toepassing van alternatieve brandstoffen voor kleinere schepen in het algemeen en de visserij in het bijzonder en dient zo spoedig mogelijk aangepakt te worden. [Nieuwsbericht Maritimetechnology.nl 21 september 2016]

Het openbaar eindrapport  Alternative Fuels for Fishing Vessels (AFFV) is hier te downloaden (pdf).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *