Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Betere gegevens voor de visserij

2 min read

Betere gegevens voor de visserij: EU het eens over nieuwe regels voor verzameling en gebruik

Op 7 december 2016 heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) van de Raad een definitief compromis over de herziene regels voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector goedgekeurd.

Dankzij dit akkoord zal er een beter kader zijn voor het verzamelen van uitgebreide en betrouwbare informatie en voor het ter beschikking stellen van die informatie op regionaal en Europees niveau. Betrouwbare gegevens zijn essentieel voor de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), en zullen leiden tot een betere evaluatie van belangrijke aspecten van het visserijbeheer.

Het akkoord, dat met succes werd gesloten onder het Slowaakse voorzitterschap, moet nog worden goedgekeurd door de Commissie visserij (PECH) van het Europees Parlement.

Het vergaren van betrouwbare gegevens is geen technisch detail, maar een fundamentele kwestie, aldus Gabriela Matečná, Slowaaks minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling en voorzitter van de Raad. Goede gegevens zijn onmisbaar als politici deugdelijke en goed onderbouwde beslissingen willen nemen, die duidelijk gebaseerd zijn op het best mogelijke wetenschappelijke advies. Wij zijn dan ook zeer verheugd over dit akkoord.

De overeengekomen ontwerpverordening moet het bestaande kader voor gegevensverzameling afstemmen op het nieuwe GVB, en het huidige systeem vereenvoudigen.

De hervorming van het GVB in 2013 introduceerde nieuwe gegevensbehoeften voor het beoordelen van onder meer de geleidelijke verwezenlijking van de maximale duurzame opbrengst (MDO), de gevolgen voor de visserij en de aquacultuur, en de gevolgen van de aanlandingsverplichting.

De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat al die relevante gegevens worden verzameld op basis van een kosten-batenanalyse en zonder dubbel werk, wat tot minder administratieve lasten zal leiden.

Volgende stappen

De voorzitter van het Coreper zal een brief sturen naar de voorzitter van de Commissie visserij van het Europees Parlement. Daarin zal staan dat, als het Parlement tijdens zijn plenaire vergadering instemt met de compromistekst zoals goedgekeurd door het Coreper, de Raad de tekst ongewijzigd in eerste lezing zal aannemen.

Zo kan de nieuwe wetgeving midden 2017 in werking treden.

Achtergrond

In 2000 werd een EU-kader voor het verzamelen en beheren van visserijgegevens opgezet, waaruit na een hervorming in 2008 het kader voor gegevensverzameling (KGV) voortkwam. Het KGV zorgde voor geharmoniseerde EU-regels inzake de verzameling van biologische, milieu gerelateerde, technische en sociaaleconomische gegevens over de visserij-, de aquacultuur- en de verwerkende sector. [Persmededeling Europese Raad – 07/12/2016]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *