Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Natura 2000 ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied ter inzage

1 min read

Satellietfoto IJsselmeergebied

Het ontwerpbeheerplan Natura 2000 van het IJsselmeergebied ligt van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden hun mening geven over het plan door een zienswijze in te dienen.

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Het ontwerpbeheerplan beschrijft welke maatregelen er de komende 6 jaren genomen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) heeft dit ontwerpbeheerplan opgesteld, in overleg met andere bevoegde instanties (Rijk en betrokken provincies). Bij de totstandkoming van de beheerplannen zijn ook gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken. In het IJsselmeergebied ligt in bovengenoemde periode het Natura 2000 ontwerpbeheerplan voor zes gebieden ter inzage:
Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, IJsselmeer, Ketelmeer & Vossemeer, Markermeer & IJmeer, Veluwerandmeren, Zwarte Meer.

Inzagelocaties en informatiebijeenkomsten

Kijk voor meer informatie en het ontwerpbeheerplan op www.platformparticipatie.nl/ijsselmeergebied . De stukken zijn ook in te zien op diverse locaties in het IJsselmeergebied. De adressen vindt u op deze site.

Rijkswaterstaat organiseert inspraakavonden die om 18.00 uur beginnen en duren tot 21.00 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom op de volgende locaties:

Woensdag 14 december 2016: Van der Valk Hotel, Leuvenumseweg 7 in Harderwijk

Dinsdag 20 december 2016: Schouwburg Het Park, Westerdijk 4 in Hoorn

Donderdag 5 januari 2017: Sporthotel Iselmar, Plattedijk 16 in Lemmer

Meer informatie
Meer informatie over het ontwerpbeheerplan en de mogelijkheden om een zienswijze in te dienen staat op de website www.platformparticipatie.nl/ijsselmeergebied.

[Persbericht Rwsnatura2000.nl – 08-12-2016]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *