Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Niet eerder zoveel mosselzaad

2 min read

Mosselkotter YE 42 Anna Elizabeth

Dinsdag 2 mei start de voorjaarscampagne voor de visserij op mosselzaad in de westelijke Waddenzee. Van de 700.000 ton visbare hoeveelheid mosselzaad zal dit voorjaar 370.000 ton worden opgevist.

Tijdens de mosselinventarisatie dit voorjaar is ruim 900.000 mosselton (mton) zaad gevonden en ruim 200.000 mt meerjarige mosselen. ,,Zoveel mosselzaad is sinds de start van de bestandsopnamen in 1992 niet eerder gevonden”, vertelt Marnix van Stralen, die het onderzoek aan boord van de YE 42 samen met Karin Troost en Douwe van den Ende van WMR heeft uitgevoerd. ,,In het najaar van 2016 hadden we al gezien dat er veel mosselzaad was gevallen. Ondanks dat in Texelstroom en het Vliestroom het meeste zaad door de zeesterren al weer is verdwenen is het nog steeds een record!”

De planning is om vanaf week 18 vijf weken te vissen met één navisweek voor bijzondere omstandigheden. In de eerste twee weken zal per week 80.000 mton worden opgevist. Voor de daarop volgende drie weken staat wekelijks 60.000 ton gepland. In totaal komt dat neer op 340.000 mton. Vermeerderd met de gereserveerde tonnen van het najaar 2016 is dat ruim 360.000 mton.

Het PO-bestuur heeft besloten om vanaf de derde week de gebieden Breezand, Doove Balg, Molenrak en Verversgat te sluiten. Dit zijn relatief beschutte gebieden waar het zaad de beste kans heeft om uit te groeien tot halfwas. Daarop kan dan komend najaar of misschien nog later worden gevist.

De visserij start op 2 mei, waarbij er van 06.00 uur tot 20.00 uur mag worden gevist. Op maandag 1 mei is er een zoekdag met maximaal 15 schepen. De zoekdag is bedoeld om te kijken hoe de banken erbij liggen en waar het best met de visserij kan worden gestart. [Bron: Visserijnieuws.nl]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *