Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Driejarige pilot beroepsmatig oesters rapen in Oosterschelde

2 min read

Provincie Zeeland besluit een driejarige pilot te starten voor het beroepsmatig handmatig rapen van Japanse oesters in de Oosterschelde.

Provincie Zeeland besluit een driejarige pilot te starten voor het beroepsmatig handmatig rapen van Japanse oesters in de Oosterschelde. Er is veel belangstelling voor het beroepsmatig rapen van oesters in de Oosterschelde, maar dat mag nu niet.

Er is volop onderzoek verricht naar de mogelijkheden van het beroepsmatig rapen van oesters. De resultaten hiervan leidden tot de start van deze driejarige pilot. Beroepsmatig rapen van oesters mag niet zomaar, daar is een vergunning voor nodig. Die pilotvergunning kunt u als bedrijf aanvragen bij de Provincie als u aan de criteria voldoet.

Waarom een pilot beroepsmatig rapen oesters in de Oosterschelde?

Er is door de jaren heen veel belangstelling getoond voor het beroepsmatig rapen van oesters in de Oosterschelde, omdat het een aanvullende inkomstenbron is voor vissers. De huidige situatie in de oestersector, waarbij grote verliezen worden geleden door het oesterherpesvirus en de oesterboorder, maakt dat de belangstelling voor het beroepsmatig rapen weer actueel is.

Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het beroepsmatig rapen van oesters samen met de Nederlandse Oestervereniging (NOV). Uit de Passende beoordeling, die in het kader van de pilot is geschreven, blijkt dat er geen schadelijke gevolgen voor de natuurlijke kenmerken van de Oosterschelde aan het handmatig beroepsmatig oesterrapen zitten. Gedeputeerde Staten besloten een driejarige pilot te starten voor het op experimentele basis beroepsmatig handmatig rapen van Japanse oesters op de vrij toegankelijke droogvallende slikken en platen in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Wat is het verschil tussen beroepsmatig en recreatief rapen van oesters?

Vanuit de Uitvoeringsregeling visserij mogen personen handmatig maximaal 10 kg schelpdieren per dag per persoon rapen. Dit noemen we recreatief rapen. Deze vrijstelling is bedoeld voor eigen consumptie en de schelpdieren mogen niet worden verhandeld. Rapen is alleen toegestaan in de gebieden die vrij toegankelijk zijn, vanwege de bescherming van natuurwaarden binnen het Natura 2000 gebied. Bij het beroepsmatig rapen gaat het wél om handel in de oesters en hiervoor is een vergunning nodig. [Nieuwsbericht Provincie Zeeland 3 mei 2017]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *