Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Stemming in visserijcommissie over Noordzeeplan

2 min read

Stemming in visserijcommissie over Noordzeeplan

“Ik ben opgelucht dat we een beperking van de quota voor tong en schol hebben kunnen tegenhouden, maar niet op alle vlakken is de uitkomst positief”, dat zei Europarlementariër Peter van Dalen vandaag in reactie op de stemming in de visserijcommissie over het beheerplan voor de Noordzee.

Na de zomer wordt hierover gestemd in de plenaire vergadering. “Het standpunt van de visserijcommissie biedt nog te weinig flexibiliteit, waardoor er choke species kunnen ontstaan. Ook wilde een krappe meerderheid recreatieve visserij in het plan betrekken. Ik verwacht dat dit in de plenaire stemming nog wordt gecorrigeerd. Ik zal op deze beide punten amendementen indienen”.

Bandbreedtes

In dit plan wordt o.a. de bandbreedte bepaald waarbinnen de Visserijraad in december de quota mag vaststellen. Er lag een voorstel van de Liberalen op tafel om deze brandbreedte te halveren en alleen de onderste helft te gebruiken. Van Dalen: “Gelukkig is dit van de baan! Cruciale soorten als tong en schol worden bijvoorbeeld in deze bovenste helft bevist. Het scheelde maar 2 stemmen”.

Flexibiliteit

Van Dalen is wel bezorgd dat in het standpunt van de visserijcommissie nog te weinig ruimte is voor flexibiliteit. In de gemengde visserij op de Noordzee kan bijvoorbeeld het quotum voor bijvangstsoorten als tarbot en griet snel opraken. In het uiterste geval betekent dit dat de vloot aan de kant moet na een aantal maanden vissen. Van Dalen: “We moeten focussen op de belangrijkste soorten waar voldoende gegevens over zijn, de bijvangsten moeten we monitoren. Maar in de aangenomen tekst wordt bij gebrek aan data te veel op safe gespeeld, waardoor vissers in de knel kunnen raken.”

Recreatieve visserij

De visserijcommissie stelde ook dat de impact van de recreatieve visserij beter moet worden onderzocht, meegenomen bij het vaststellen van de quota of andere maatregelen wordt opgesteld. “Een vreemde zet, want het Europees Visserijbeleid gaat niet over recreatieve visserij en het lijkt me dat lidstaten dit prima zelf kunnen doen. In belangrijke gevallen kan de EC al ingrijpen, zoals bijvoorbeeld is gebeurd bij de zeebaars.”

Hoe nu verder?

De Rapporteur, de Duitse sociaaldemocraat Ulrike Rodust, heeft geen mandaat gekregen om direct te gaan onderhandelen met de Europese Commissie en de Europese Raad. Dus wordt er eerst in Straatsburg door het hele EP gestemd. Hier kunnen nog punten worden gerepareerd. “Dat ik ga ik dus proberen op de punten flexibiliteit en recreatieve visserij. Daarna starten de onderhandelingen met de andere instellingen pas. Het uiteindelijke resultaat wordt vervolgens ook voorgelegd aan de plenaire vergadering in Straatsburg. [Nieuwsbericht Eurofractie CU/SGP woensdag 12 juli 2017]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *