Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Elektronische vangstregistratie ook verplicht voor vissersvaartuigen kleiner dan 12 meter

2 min read

Elektronische vangstregistratie ook verplicht voor vissersvaartuigen kleiner dan 12 meter

Kapiteins van Nederlandse vissersvaartuigen die kleiner zijn dan 12 meter moeten voortaan elektronisch opgave doen van hun vangst. Zij moeten opgeven hoeveel vis zij hebben gevangen en waar ze dat hebben gedaan. Ook moeten de vissers opgeven aan wie zij hun vis hebben verkocht.

Een elektronisch systeem voor de logboekgegevens voor vissersvaartuigen van 12 meter en groter bestaat al langere tijd. Vanaf 1 oktober 2017 komt daar speciaal voor vissersvaartuigen kleiner dan 12 meter een nieuwe elektronische variant bij. Daarmee geldt de elektronische opgave verplichting dus voor alle visserijactiviteiten van vissersvaartuigen die staan geregistreerd in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV).

Webapplicatie E-lite

Visvaartuigen kleiner dan 12 meter gaan aan de elektronische logboekverplichtingen voldoen door gebruik te maken van E-lite, een webapplicatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  Met behulp van deze webapplicatie moeten na terugkomst in de haven door de schipper of een gemachtigde belangrijke gegevens worden ingevuld. Zo moet onder andere worden opgegeven wat er gevangen en aangeland is en welk vistuig daarvoor is gebruikt. Als er rechtstreeks vanuit het visvaartuig vis wordt verkocht, dan moet de naam van de koper vermeld worden in de E-lite opgave. De koper van de vis moet de aankoop zelf ook registeren met behulp van een formulier dat voor de koper in E-Lite is ontwikkeld. De verplichting om 2 uren vóór het tijdstip van verwachte binnenkomst een havenmelding te doen bij de NVWA blijft van kracht.

Voor vissersvaartuigen tussen 10 en 12 meter lang is in de Europese wetgeving vastgelegd dat zij verplicht zijn om op papier een logboek bij te houden. Deze Europese eis blijft ook na  de introductie van E-Lite  van kracht. Dit betekent dat voor dergelijke schepen  zowel het webformulier in E-Lite als het papieren logboek moet worden ingevuld.

Controles NVWA

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleren na 1 oktober 2017 of de elektronische logboekverplichting nageleefd wordt. Na implementatie van de verplichting in de nationale regelgeving  zal er bij overtredingen ook gehandhaafd worden.

Volgens het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV) zijn er circa 35 visvaartuigen met een lengte van 10 tot 12 meter en circa 350 visvaartuigen die kleiner zijn dan 10 meter. [Nieuwsbericht NVWA | 20-09-2017]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *