Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Overeenkomst voor vispassage bij gemaal Vissering op Urk

1 min read

Er komt een vispassage bij gemaal Vissering op Urk

Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat tekenden woensdag 1 november een samenwerkingsoverkomst voor het realiseren van een vispassage bij gemaal Vissering op Urk.

Deze passage verbetert de vismigratie van het IJsselmeer naar de Noordoostpolder en omgekeerd. De vispassage is onderdeel van de renovatie en verduurzaming van het gemaal. De aanbesteding hiervan wordt eind van dit jaar aangekondigd.

Belang van de vispassage

Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland onderkennen het belang van verbetering van de verbindingen tussen het hoofdwatersysteem en het regionale watersysteem, zoals beoogd in de Europese Kaderrichtlijn Water.

Ype Heijsman, directeur Rijkswaterstaat, is enthousiast over de samenwerking: “Een gezonde visstand duidt op een goede waterkwaliteit. We moeten daarom obstakels wegnemen, zodat vissen zich kunnen verplaatsen naar andere wateren. Daar kunnen zij zich voortplanten en opgroeien.” Heemraad Ton Leijten tekende namens Waterschap Zuiderzeeland: “De vispassage draagt bij aan een beter ecologisch watersysteem in de Noordoostpolder en daarmee ook aan de waterkwaliteit in de polder.”

Renovatie en verduurzaming gemaal Vissering

Waterschap Zuiderzeeland wil een van de meest betrouwbare en duurzame gemalen ter wereld realiseren. Via de aanbesteding van dit project wil het waterschap marktpartijen uitdagen om op innovatieve én verantwoorde wijze te werken aan de veiligheid van inwoners en bedrijven in de Noordoostpolder. Dit sluit aan op de ambities van het waterschap – zoals beschreven in het Masterplan Duurzame Energie – om in 2050 100% energieneutraal te zijn. [Persbericht Waterschap Zuiderzeeland 2- 10-2017]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *