Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Toekomst zeevisserij is ook een belang van Zuid-Holland

2 min read

Vissersvloot in Stellendam tijdens vlaggetjesdag 2015

Vertegenwoordigers van lokale visserijgemeenten, waaronder drie Zuid-Hollandse gemeenten, en visserijorganisaties uit heel West Europa, hebben een gezamenlijke oproep gedaan aan de Europese Commissie en de lidstaten.

Op 23 oktober werd een verklaring (”declaration”) gepresenteerd met een gezamenlijke oproep om de visserijbelangen in Europa veilig te stellen, ook na de Brexit.

Behalve veertien Nederlandse gemeenten hebben ook vier provincies de verklaring ondertekend. Het is de Statenfractie SGP & ChristenUnie opgevallen dat Zuid-Holland bij de ondertekenaars ontbreekt. Daarom heeft de fractie tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving op 25 oktober hierover vragen gesteld aan de verantwoordelijke gedeputeerde, mevrouw Bom-Lemstra.

Statenlid Henk van Dieren: “Bij de ondertekenaars zijn veertien Nederlandse visserijgemeenten, waaronder drie Zuid-Hollandse gemeenten: Goeree-Overflakkee, Den Haag en Katwijk, maar onder de provincienamen missen we de naam van Zuid-Holland. Dat verbaast ons“.

Van Dieren wil graag weten waarom Zuid-Holland niet heeft getekend. “Onze fractie heeft al vaker aandacht voor de visserij gevraagd. Visserij is nationaal en lokaal een belangrijke economische sector en omdat de vis niet stopt bij de landsgrenzen is het ook een gezamenlijk Europees belang. De opstelling die Groot-Brittanië inneemt over de afwikkeling van de Brexit geeft reden tot grote zorg over de toekomst van de visserij. Daarom hebben we gedeputeerde Bom-Lemstra tijdens de commissievergadering om opheldering gevraagd“.

De gedeputeerde bleek hierover ook door één van de visserijgemeenten in de provincie te zijn benaderd. Ze heeft toegezegd een besluit uit het verleden om niet meer deel te nemen aan het overlegplatform voor de visserijbelangen te zullen heroverwegen. Daarmee kan Zuid-Holland weer betrokken worden bij de sector. [Nieuwsbericht ChristenUnie Zuid-Holland – donderdag 26 oktober 2017]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *