Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Studie naar tonglarven in Noordzee

2 min read

Larf van één week oude zeetong, foto Hans Hillewaert

Door opwarming zullen in sommige gebieden van de Noordzee meer larven van tong komen. Er zijn echter lokale verschillen. Zo zal er een afname van 58 % zijn van het aantal larven in het Belgische gebied en een toename van 36% in het Nederlandse.

Dit zou blijken uit een studie van de KU Leuven en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en word vandaag gemeld door het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (Vilt)

Tong is een zeer belangrijke vissoort met een hoge economische waarde voor de Belgische visserij. Volgens het KBIN was de vis de afgelopen jaren goed voor 40 procent van de jaarlijkse winst van de Belgische visserij, en is hij daardoor onderhevig aan een sterke visserijdruk.

“Om de bestanden van deze soort duurzaam te beheren, is het niet enkel nodig de visserijdruk op te volgen, maar ook om de impact van klimaatverandering op de talrijkheid en verspreiding van tong in rekening te nemen”, zeggen de onderzoekers.

Tongeieren en larven drijven passief mee met zeestromingen, tot de larven zich vestigen in hun kinderkamers, de zandige moddergebieden met diepte van minder dan 20 meter. Onderzoekers van het KBIN en de KU Leuven bestudeerden de effecten van klimaatverandering op de verspreiding van tonglarven, met focus op de Noordzee. Ze ontwikkelden een model, dat toelaat de verspreiding van tonglarven onder verschillende scenario’s van wijzigende watertemperatuur, windrichting en windkracht te simuleren.

“De resultaten tonen aan dat opwarming van het water met twee graden Celsius tegen 2040 zou leiden tot vroeger kuit schieten. Dat zou op zijn beurt de gemiddelde temperatuur die de larven ondervinden, doen afnemen met 9 procent in vergelijking met de huidige situatie” zegt Geneviève Lacroix, hoofdauteur van de studie. “Dit zou de gemiddelde duur van het larvale stadium doen toenemen (+22%), alsook de afstand die de larven afleggen met de zeestromingen (+70%).”

De studie illustreert verder dat het aantal larven dat zich succesvol kan vestigen, zou toenemen met 9 procent in de hele Noordzee, maar met sterke verschillen tussen de kinderkamers. Voor de Belgische kinderkamers wordt een afname van 58 procent voorspeld, terwijl wordt berekend dat 36 procent meer tonglarven zich zullen vestigen in de Nederlandse kinderkamers.

Klik hier voor de studie: Modelling dispersal dynamics of the early life stages of a marine flatfish 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *