Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Kennis over Noordzee op acceptabel niveau brengen

2 min read

Knielend links Willem Ment den Heijer met cheque, foto Visserijnieuws

De kennis over de Noordzee en alles wat daarmee samenhangt bij lokale jongeren weer op een acceptabel niveau te brengen. Dat is het streven van de Scheveningse visserijduizendpoot Willem Ment den Heijer.

Vorige week vrijdag kreeg hij subsidie van de Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS) om gastlessen te kunnen geven op scholen in Scheveningen.

De Noordzee is natuurgebied, voedselbron, werkterrein, een motor van de economie en speelt een grote rol in de (economische) geschiedenis van Nederland. In kustplaats en vissersplaats Scheveningen zouden ze dat als geen ander moeten weten. Den Heijer moet echter constateren dat in de lesboekjes van zowel het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs de Noordzee slechts summier behandeld wordt. ,,En als het al aan de orde komt, dan doorgaans in negatieve zin’’, aldus Den Heijer.

Hij kan er zich mateloos over opwinden dat volgens de samenstellers van veel lesboekjes de Noordzee eigenlijk per definitie ‘overbevist’ is. ,,En de kleinschalige visserij in de Middellandse Zee krijgt dan nota bene een pluim op de hoed. In werkelijkheid is meer dan 85 procent van de visbestanden in de mediterrane zeeën overbevist of zelfs zwaar bevist. De Noordzee daarentegen bulkt van de vis.’’

Dat de kennis over en het respect voor de Noordzee te wensen overlaat is volgens de Scheveninger onder meer terug te zien in de matige belangstelling voor maritieme beroepen, de geringe consumptie van Noordzeevis en zeker ook de enorme berg afval die bezoekers na een mooie zomerse dag achterlaten op het strand. Wat Den Heijer betreft is het slecht gesteld met de band tussen de Noordzee en de bewoners van Nederland.

Het project Zeespiratie wil scholieren uitdagen om kennis te vergaren over de Noordzee. Met de subsidie van SIOS kan Den Heijer gastlessen geven op scholen (Groep 8 van het Primair Onderwijs, onderbouw Voortgezet Onderwijs niveau Havo, VWO en Gymnasium en bovenbouw VMBO) en tevens een handzaam informatief boekje over de Noordzee maken dat gebruikt kan worden ter ondersteuning van de gastles en als hulpmiddel bij het voorbereiden van een presentatie, spreekbeurt of projectopdracht.

Het project is volgens Den Heijer geslaagd als de belangstelling voor de Noordzee dermate geprikkeld wordt dat leerlingen bij een studie- of beroepskeuze de mogelijkheden op zee daarbij betrekken. Aan de Noordzee gelieerde bedrijven, waaronder die in Scheveningen, zullen daardoor eerder in beeld komen.

Zetje

De SIOS stelt zich als doel de lokale economie en de leefbaarheid op Scheveningen te versterken, op een innovatieve en duurzame manier, en kan activiteiten en/of projecten die op deze manier iets voor Scheveningen kunnen betekenen financieel en organisatorisch een zetje geven. Vorige week vrijdag kon Den Heijer in Muzee het subsidiebedrag symbolisch in ontvangst nemen. Inclusief extra bonus vanwege de hoge rangschikking na stemming onder de Scheveningse bevolking.

De donaties van SIOS worden mede gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en door de gemeente Den Haag. [Bron: Visserijnieuws.nl]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *