Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Maanlander maakt vergelijking tussen pulstuig en Noordzeestorm mogelijk

2 min read

Pulstuigen op schaal

De Werkgroep Onderzoek van de Stuurgroep Pulsvisserij, organiseerde afgelopen week een bijeenkomst waar onderzoekers tussentijds rapporteerden over de voortgang van hun werk.

Justin Tiano over de impact op bodemleven, Pim Boute over impact van puls op de gevangen en de niet gevangen vissen en Prof. Adriaan Rijnsdorp presenteerde bevindingen vanuit het Benthis project. Voor het onderzoek naar bodemimpact waren z.g. ‘landers’ op de zeebodem gezet. Het NIOZ op Texel heeft speciale meetapparaten die op een maan- of marslander lijken en die gedurende een aantal dagen op de zeebodem gegevens verzamelen. Vanwege het slechte weer moesten die landers na het vissen langer blijven staan dan gepland. Dat leverde een mooie ‘bijvangst’ op.

Bij het uitlezen van de gegevens bleek dat de invloed van een zware Noordzeestorm op de zeebodem werd geregistreerd. Die bleek heel groot. Zeker in vergelijking tot een enkele beroering door een vistuig. VisNed gaat vragen om deze informatie verder uit te werken, zodat we die kunnen inbrengen in onze gesprekken met de overheid en NGO’s over nut en noodzaak van visserijmaatregelen op het Friese Front tegenover deze enorme natuurlijke verstoring.

Frustratie

Weinig is zo frustrerend als weten dat je gelijk hebt, maar het niet kunnen aantonen. Vishandelaren die beweren dat je aan vis kunt zien dat ze met puls gevangen is omdat ze beschadigingen zou vertonen bijvoorbeeld. Met uitzondering van een beperkt percentage van de gevangen kabeljauw is dat aantoonbaar onjuist.

Ook horen we het verhaal dat bij puslvisserij zeewater wordt omgezet in zoutzuur vanwege een door puls opgewekte elektrolyse. Gelukkig hebben we steeds meer argumenten om de tegenstanders die deze beweringen roepen van het tegendeel te overtuigen. Daarom is het belangrijk dat we snel over meer onderzoeksgegevens beschikken.

Voortgang onderzoek bemoedigend

Het werk van de Pulsonderzoekers is – na een intensieve opstartperiode – dus in volle gang. De resultaten zijn in bewerking, maar geven op dit moment geen enkele aanleiding tot negatieve verwachtingen. We hebben afgesproken hier niet nader over te publiceren, totdat het onderzoek verder gevorderd, dan wel afgerond is.

Vorig jaar zijn over de bodemimpact gedetailleerde proeftrekken gedaan in het Friese Front, door de VisNed-leden HD 29 en UK 227. Dat gebeurde met respectievelijk een boomkortuig met wekkerkettingen en een puls tuig. Die onderzoekingen lijken uitkomsten te hebben in lijn met het Benthis-onderzoek dus ook hier geen reden voor negatieve verwachtingen. Deze zomer worden de proeven herhaald op een zuidelijker gelegen bestek. Na afronding volgt nadere berichtgeving.

Het Benthis-onderzoek liet zien dat de impact van pulsvisserij op de bodem veel minder is dan dat van de boomkor met wekkerkettingen. Vanwege de haakse montage, en langs-richting van de gesleepte electroden is het sleepspoor in vergelijking met wekkerkettingen veel kleiner en veel minder diep. Dat resulteert in minder weerstand en de grote brandstofbesparing. In andere opzichten zijn de verschillen tussen beide tuigen minder significant. Maar het overschakelen op het pulstuig resulteert per saldo in een forse milieuwinst. [Nieuwsbericht VisNed -1 december 2017]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *