Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

VisNed: Visserijraad quota 2018; tevredenheid overheerst

4 min read

Tijdens de Visserijraad in Brussel is vanmorgen, woensdag 13 december, overeenstemming bereikt over de visserijmogelijkheden in 2018. VisNed is al met al tevreden met de uitkomst.

Niet alleen is de belangrijke gecombineerde TAC 2018 voor Tarbot en Griet substantieel verhoogd, ook wordt deze TAC dit jaar nog tussentijds verhoogd. Verder is de korting bij Tong 2018 beperkt gebleven. VisNed is blij met de manier waarop minister Carola Schouten met haar team de belangen van de Nederlandse visserijsector succesvol behartigd.

In zijn algemeenheid blijft VisNed het echter wel bizar en onbegrijpelijk vinden dat de MSY-aanpak er voor zorgt dat, ondanks dat bestanden blijven groeien (voorbeelden: tong, schol en kabeljauw) de vangstmogelijkheden voor de vissers verlaagd worden. De TAC’s voor de belangrijkste soorten zijn als volgt:

** Bij diverse soorten heeft een ophoging plaats gevonden door de verplichte aanvoer van ondermaatse vis onder de aanlandplicht (top-ups). De hogere TAC’s houden verband met deze top-ups. Bij kabeljauw is er een verlaging in de maatse kabeljauw afgesproken van 24 %, bij schol van 15 % en bij wijting van 15 %. In Nederland geldt de afspraak dat de ophoging nationaal wordt beheerd. Aanvoer van discards worden daardoor afgetrokken van het nationale quotum, totdat dit volledig is benut. Daarna wordt de aanvoer wel afgetrokken van het individuele quotum.

Tong

Voor tong hoefde, met een verwijzing naar het onlangs geüpdate ICES-advies, niet gevochten te worden voor een beter resultaat. Alles afwegende kon iedereen uit de voeten met de voorgestelde TAC-verlaging van 2,5 %.

Tarbot en griet

Voor de Nederlandse kottersector was een goed resultaat bij tarbot en griet prioriteit nr. 1. Uit de onlangs gepresenteerde toestandsbeoordeling bleek dat de wetenschap jarenlang het bestand van tarbot had onderschat en de visserijsterfte veel te hoog had ingeschat. Het is Nederland gelukt om de TAC 2017 tussentijds met 20 % omhoog te krijgen. De TAC 2018 wordt met 44 % verhoogd. VisNed gaat er vanuit dat hiermee de verspilling van bij gevangen tarbot, zoals de vloot dit de laatste jaren heeft doorgemaakt, tot het verleden gaat behoren. Volgens het wetenschappelijk advies van ICES had de TAC met 66 % omhoog gekund maar de Europese Commissie heeft dit verzoek van Nederland en België niet gehonoreerd.

Aangezien het TAC-advies van ICES geldt voor de jaren 2017, 2018 en 2019 zal VisNed de aanvoer en ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen. Om volgend jaar mogelijk niet opnieuw geconfronteerd te worden met verspilling zullen we desnoods in 2018 aansturen op een tussentijdse aanpassing en zeker voor 2019 gaan voor de verhoging die volgens ICES mogelijk is.

Zeebaars

De maatregelen voor zeebaars zijn verder aangescherpt. Gerichte visserij met gesleepte vistuigen blijft verboden met nog wel beperkte mogelijkheden voor handlijn en staandwant-vissers, Voor de beroepsvissers met gesleept vistuig geldt een bijvangstpercentage van 1% per reis/op het moment van controle met een maximale aanvoer van 180 kg per maand voor fly shoot / Danish Seine en voor bordentrawls etc. 100 kg per maand. Voor staandwant-vissers geldt een jaarquotum van 1.200 kg en voor de handlijn-vissers is het jaarquotum verlaagd van 10 ton naar 5 ton. Voor de recreatieve visserij geldt vanaf 1 januari dat alle zeebaars moet worden teruggezet (catch en release).

VisNed vindt de maatregelen toch wel wrang en onuitvoerbaar. Een aanscherping van de maatregelen betekent juist dat vissers, die zeebaars grotendeels als onvermijdelijke bijvangst in hun netten aantreffen, voor grotere problemen gesteld worden. De laatste tijd komen er steeds meer signalen van verspilling omdat de zeebaars wegens een gebrek aan quota terug gezet moet worden. Vissers (zowel gesleept vistuig maar ook handlijn en staandwantvissers) zien een toename van de stand. Veel zeebaars van rond de 40 cm (die dus al minstens 3 – 4 jaar oud zijn) en VisNed vraagt zich af waarom de wetenschap deze trend niet waarneemt. Het zou zo maar kunnen dat over enkele jaren tot dezelfde conclusie gekomen moet worden als bij de tarbot: de stock staat er veel beter voor en de verspilling van de afgelopen jaren is onnodig geweest.

Wat betreft het aanpassen van maatregelen moeten we wel realistisch zijn. Nederland heeft getracht samen met het VK en Frankrijk (de grote spelers bij zeebaars) op te trekken. Maar als die landen andere prioriteiten stellen en uiteindelijk akkoord gaan met een aanscherping van de maatregelen rest er voor een Nederlandse minister niets anders dan het verzet op te geven.

EU-Noorwegen

Voor een aantal belangrijke soorten, schol, kabeljauw en wijting is 2 weken geleden al overeenstemming bereikt. Deze besluitvorming is verwerkt in bovenstaand overzicht.

Andere soorten

Voor Noorse kreeft (+22%) en Roggen (+20%) zijn ook verhoging afgesproken. Natuurlijk is VisNed hier content over maar het zal de problemen rond het te krappe quotum voor roggen niet oplossen. Volgend jaar zal ingezet moeten worden op een substantiële verhoging. Voor wijting in het Kanaal is een verlaging van 19 % afgesproken, waar door ICES 50 % geadviseerd werd.

Aal

Afspraken over het beheer van de aal was ook heel belangrijk voor de Europese Commissie waarbij ingezet werd op een totaal vangstverbod. Uiteindelijk moest de Commissie richting lidstaten opschuiven. In 2018 mag tijdens de paaiperiode, die drie maanden duurt, niet worden gevist. Europa volgt daarmee de Nederlandse aanpak.

Waardering

Voor minister Carola Schouten was deze intensieve en complexe Visserijraad haar vuurdoop om de belangen van de Nederlandse vissers te behartigen. VisNed is zeker tevreden over de inzet van de minister en haar team. De minister heeft zich in zes weken de materie razendsnel eigen gemaakt. Ook de manier waarop samengewerkt is, in het voortraject en tijdens de raad heeft onze waardering. Dat het eindresultaat dan niet geheel wordt wat je graag had gezien (tarbot en zeebaars) is dat jammer maar lag zeker niet aan de insteek en gedrevenheid van deze minister. Wij hebben de komende jaren nog een aantal moeilijke zaken op te lossen (bijv. aanlandplicht en Brexit). VisNed ziet er naar uit dit samen met minister Schouten en haar team op te pakken. [Nieuwsbericht VisNed woensdag 13 december 2017]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *