Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

LIFE: PO systeem is ‘Fishy Business’

2 min read

Kleinschalige visserij op het strand van het Britse Hastings

De NGO Low Impact Fishers of Europe (LIFE) is voorstander van kleinschalige visserij. In een pamflet kwalificeren zij het PO-systeem als een ‘Fishy Business”: een stinkend zaakje.

Een regelrechte aanval op de manier waarop in lidstaten visrechten worden toegedeeld, die over de rug van de PO’s wordt ingezet!

LIFE is van strategie veranderd. Van promotor van kleinschalige visserij, zijn ze bestrijder van de niet-kleinschalige visserij geworden. Kleinschalig is overigens heel specifiek gedefinieerd: “schepen onder 12 meter en vissend met passief vistuig”.

Het pamflet richt zich met name tegen een aantal specifieke landen, de pelagische sector en buitenlandse vissers onder vreemde vlag. Er is onevenredig veel aandacht voor de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Waarschijnlijk omdat hun voorman Brits is en kennelijk zijn messen slijpt in het kader van de Brexit.

Niet geloofwaardig

Producentorganisaties zijn sedert de vroege jaren ‘70 van de vorige eeuw een essentieel instrument om visserijproducten optimaal te vermarkten, duurzame voedselvoorziening te bevorderen en vangstrechten optimaal te benutten.

De aanval van LIFE op de verdeling van vangstrechten richt zich daarom volkomen ten onrechte op PO’s. Zij worden door LIFE op een schandalige manier in een kwaad daglicht gesteld.

Door zich zo buiten de sectordiscussie te plaatsen en een politiek activistisch standpunt in te nemen, is LIFE niet langer een geloofwaardige gesprekspartner. In dat verband is het toe te juichen dat NetVISwerk afstand heeft genomen van LIFE.

In zijn rol als voorzitter van de EAPO, de Europese Vereniging van PO’s, heeft Pim Visser het initiatief genomen tot een reactie op het LIFE-pamflet, in de vorm van een Position paper van EAPO. Die wordt geagendeerd voor een vergadering van de Markt Adviesraad op 23 januari in Brussel. Het kan en mag immers niet zo zijn dat visserijorganisaties speelbal worden van activistische NGO’s die het met de feiten niet nauw nemen. [Nieuwsbericht VisNed – 5 januari 2018]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *