Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Visserij wil ruimtebehoud op Noordzee

2 min read

De Nederlandse Vissersbond pleit voor ruimtebehoud van visserij op de Noordzee. Met de naderende Brexit en de toenemende plannen voor onder andere windmolenparken op zee, Natura 2000-gebieden, zonnepanelen op zee en het onlangs uitgebrachte voorstel voor een start- en landingsbaan op zee, wordt er meer en meer rijke visgrond ingenomen.

“Een onwenselijke ontwikkeling”, vindt Nederlandse Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt. “Steeds meer bedrijven hebben last van de schaarse ruimte op het land en wijken daardoor af naar de volgens hen ‘onbeperkte’ ruimte op zee.”

Ruimte op Noordzee is niet onbeperkt

De ruimte is echter niet onbeperkt op de Noordzee. Naast gebruikers als scheepvaart, militaire oefengebieden en zand-, olie- en gaswinning, maken vissers al sinds mensenheugenis gebruik van de Noordzee. “De Noordzee is het werkterrein van vissers. Dit werkterrein wordt vaak over het hoofd gezien door nieuwe projectontwikkelaars op zee”, geeft Nooitgedagt aan. “Voor de voortzetting van dit eeuwenoude beroep is het van groot belang dat de Nederlandse visserijsector wordt meegenomen in gesprekken en onderhandelingen over de ruimtelijke ordening op zee”, zegt de Vissersbondvoorzitter.

“Daar waar zo min mogelijk vissers er last van hebben”

Op dit moment staat onder andere uitbreiding van windmolenparken op de Noordzee op de planning. Van het huidige 957 megawatt naar 4.450 megawatt in 2023 en 11.450 megawatt in 2040. Daarnaast start deze zomer een pilotproject met een drijvende zonnecentrale van 2.500 vierkante meter. “Natuurlijk zien wij het liefst dat deze bedrijvigheden worden voortgezet aan wal. Als er geen andere optie bestaat dan het plaatsen van deze economisch interessante projecten op zee, dan is het mogelijk om dat te vestigen op plekken waar zo min mogelijk vissers er last van hebben”, aldus Nooitgedagt. De Nederlandse Vissersbond beschikt over waardekaarten van de Noordzee waarop staat wat belangrijke visserijgebieden zijn. “Wij willen deze kaarten graag voorleggen voorafgaand aan het besluitvormingsproces voor nieuwbouw op zee”, aldus Nooitgedagt.

Gevolgen op zeeleven

Ook maakt de Nederlandse Vissersbond zich zorgen over de gevolgen van de nieuwe bedrijvigheden op het leven in en rondom de Noordzee. “De bouw en op termijn de sloop van windmolenparken of het opstijgen en landen van vliegtuigen kan een grote impact hebben op het zeeleven. De korte- en langetermijneffecten moeten wetenschappelijk onderzocht worden. Niet alleen voor de instandhouding van het huidige zeeleven, ook voor de voedselvoorziening die in gedrang kan komen.” [Persbericht Nederlandse Vissersbond – 14 maart 2018]

Lees ook:
– Kennisdossier: ruimtelijke ordening op zee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *