Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Komt de Noordzeecommissaris nog op tijd?

3 min read

Door de verschillende activiteiten op de Noordzee komt de visserij in de verdrukking.

Minister Cora van Nieuwenhuizen onderzoekt of een speciale ‘Noordzeecommissaris’ kan zorgen voor regie op de Noordzee.

Dat antwoord ze in een brief aan de Kamer naar aanleiding van een eerder verzoek van de Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66), Jaco Geurts (CDA), Carla Dik-Faber (CU) en Arne Weverling (VVD) in een motie daterend van 4 april. Zij maken zich zorgen dat door de verschillende activiteiten op de Noordzee de visserij in de verdrukking komt.

Dit najaar komt het kabinet met een voorstel voor een Strategische Agenda voor de Noordzee tot 2030, met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Dat er behoefte is aan een sterke regierol blijkt wel uit het feit dat deze Strategische Agenda – in overleg met alle economische en maatschappelijke belanghebbenden – wordt opgesteld door maar liefst zes van de twaalf ministeries:

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Defensie (Def)

Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Duurzame ontwikkeling

In de brief schrijft Van Nieuwenhuizen dat de Strategische Agenda een helder perspectief moet geven van de functies die op de Noordzee kunnen bijdragen aan een positieve duurzame ontwikkeling in samenhang met een gezonde natuur. Ze geeft aan dat het kabinet daarin een efficiënte aansturing wil aanbrengen, die tegelijk pragmatisch en slagvaardig is met een heldere rolverdeling. Als minister van Infrastructuur en Waterstaat blijft Van Nieuwenhuizen verantwoordelijk is voor de coördinatie van het proces.

Duurzame voedselvoorziening

De Strategische Agenda en de regierol voor de Noordzee zal per definitie op gespannen voet komen te staan met de Energieagenda van het kabinet, dat dateert van december 2016. Er moet voor minstens 7.000 Megawatt aan windenergie-capaciteit op de Nederlandse Noordzee moet komen. Wat de catastrofale gevolgen zijn van dit beleid voor de duurzame voedselvoorziening – de gezonde vis die uit de Noordzee op het bord van de Nederlander belandt – wordt inmiddels duidelijk.

Noordzeecommissaris meer dan welkom

De Nederlandse Vissersbond vraagt al ruim dertig jaar om regie op de Noordzee. Voorzitter Johan Nooitgedagt: “De Ruimtelijke Ordening is in al die jaren steeds meer een chaotische toestand geworden, waar iedereen elkaar in de weg zit. De Noordzeecommissaris is dus meer dan welkom, maar ik hoop van harte dat het niet te laat is want de pap voor de projectplannen is ruim 15 jaar geleden gestort. Hopelijk is iedereen nu wakker en voldoende bij de les, want om een toekomstbestendige voedselvoorziening te behouden, moet men beseffen dat de Noordzee qua ingeplande windparken aan zijn max zit. Daarom blijven we pleiten voor alternatieve energiewinning op land.”

Inspraak visserij geannuleerd

Van de inspraak die de visserijsector was toegezegd door minister Wiebes bij de verdere uitrol van Wind op Zee – volgens de zogeheten Routekaart II – komt niets terecht. Want hoewel de Nederlandse Vissersbond en andere visserijorganisaties zich wel hebben aangemeld, worden stakeholderbijeenkomsten keer op keer geannuleerd door een gebrek aan interesse bij windparkontwikkelaars en milieuclubs. Het lijkt erop dat deze partijen geen tijd willen investeren in bijeenkomsten waarop alleen herhaald wordt wat al besloten is. [Nieuwsbericht Nederlandse Vissersbond 11 april 2018]

Lees hier meer berichten van de Nederlandse Vissersbond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *