Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Grote sociaaleconomische gevolgen door mosseltransitie

1 min read

Mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) hebben grote gevolgen voor de productie en sociaal-economische situatie in de mosselsector.

De afspraken in het Mosselconvenant over de beperking van de bodemzaadvisserij en de ontwikkeling van mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) hebben grote gevolgen voor de productie en sociaal-economische situatie in de mosselsector.

Door de extra kosten van de mzi’s en het grotere aanbod van mosselen is de economische rentabiliteit van de mosselsector gedaald en heeft een derde van de bedrijven het momenteel moeilijk.

Toch ziet een deel van de mosselkwekers mogelijkheden voor uitbereiding van het areaal van mzi’s, maar daarvoor zijn financiële middelen en optimalisatie van de percelen een drempel. Wageningen Economic Research en Wageningen Marine Research hebben in opdracht van de PO-Mosselcultuur een sociaal-economische evaluatie uitgevoerd, de resultaten worden vandaag door de onderzoekers aan de kwekers gepresenteerd.

In het Mosselconvenant 2008 hebben de producentenorganisatie Mosselcultuur, natuurorganisaties en overheid afgesproken dat de mosselsector stapsgewijs over gaat van de bodemvisserij op mosselzaad naar de invang van mosselzaad via mosselzaadinvanginstallaties. In totaal 40% van het areaal van de in het voorjaar aanwezige zaadbanken blijft momenteel gevrijwaard van bodemvisserij. Dit komt overeen met 28% van de totale visserij op mosselzaad.

>>> Lees hier verder op de website van Wageningen University & Research (WUR) <<<

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *