Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Garnalen in de Noordzee doen het (wel) goed

2 min read

Er bestaan heel wat wetenschappelijke cijfers over de Noordzee visbestanden. Specifiek voor garnaal tonen de lange tijdsreeksen geen dalende trend. Hans Polet, hoofd visserijonderzoek ILVO (Vlaams Instituut voor Landbouw- Visserij- en VoedingsOnderzoek)

“Er is wellicht een nuance aan te brengen in het recente nieuws dat er 5 keer minder garnaal wordt gevonden. De dataverzameling op het strand die VLIZ laat uitvoeren met burgerwaarnemers is een nieuwe manier om cijfers te verzamelen en kan in toenemende mate een rol spelen in de studie van het leven in zee. Het is een interessant extra stuk van de puzzel. Maar voor de studie van garnaal en klimaat kunnen andere cijfers, uit de wetenschappelijke surveys en de visserijaanvoer, meegenomen worden.”

ILVO ziet voor het garnaalbestand over de ganse Noordzee geen probleem. We zien dat de bevissing van garnaal vrij intens is maar het bestand lijkt het te verdragen. Daarenboven heeft de garnaalsector in de Noordzee zichzelf sedert vorig jaar vangstbeperkingen opgelegd, om duurzaam te vissen. Van zodra de vangstgrootte per uur vissen onder een bepaalde drempel valt wordt het vissen voor enkele dagen stilgelegd.”

De aanvoer van garnaal is de jongste 20 jaar gemiddeld ook behoorlijk hoog. In vergelijking met de jaren 90 is de jaarlijkse hoeveelheid vrijwel verdubbeld. 2018 was een absoluut superjaar. “Een van de redenen is dat de kabeljauw – de grootste predator van garnaal – grotendeels verdwenen is uit het zuidelijk deel van de Noordzee, wat waarschijnlijk samenhangt met het klimaat.

Els Torreele (ILVO) “ Garnaal zit overal voor onze kust, en vrij overvloedig. We kunnen wel bevestigen dat er een lichte opschuifbeweging is van de dichtste concentratiegebiedjes van garnaal, in onze jaarlijkse metingen sinds 1970. De garnaal had vroeger zijn grootste concentratiepunten ter hoogte van De Panne en Nieuwpoort en is nu iets meer richting noorden verhuisd, met een concentratieplek ter hoogte van Zeebrugge en Knokke. “

Garnaal is een snel kwekende en kortlevende soort (2 reproductiecycli per jaar) en een soort die erg fluctueert, afhankelijk bepaalde weersomstandigheden in het broedseizoen, aanwezigheid van predatoren, etc. Korte wetenschappelijke observatieperiodes kunnen daarom een onvolledig of vertekend beeld opleveren.
ILVO persbericht Merelbeke, 21 juni 2019

Figuur: Belgische aanvoer van garnaal tussen 2000 en 2018: 2018 piekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *