Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Aanlandplicht; uitzondering schol voor boomkor 80 mm wordt verlengd

2 min read

De afgelopen periode is er in het kader van de uitzonderingen voor de aanlandplicht intensief overlegd over de situatie voor volgend jaar. Uit de eerste reactie van de Europese Commissie lijkt het erop dat, dankzij de verdere uitwerking van het FDF-project, de uitzondering voor de verplichting tot aanvoer van ondermaatse schol met 2 jaar verlengd wordt.

Vorig jaar is er vanuit Nederland en België veel aan gedaan om in het kader van de aanlandplicht een uitzondering op basis van hoge overleving voor 3 jaar binnen te halen. Toen stelde de Europese Commissie de nodige vraagtekens bij dit verzoek en verleende slechts een uitzondering voor 1 jaar, alleen voor 2019.

Registreren in plaats van aanlanden

In de Joint Recommendation (= gezamenlijke aanbeveling) van de lidstaten verenigd in de Scheveningengroep, werd eerder dit jaar gepleit voor een verlenging van deze uitzondering met 2 jaar. Het verzoek werd onderbouwd met een uitwerking van het FDF-project wat betrouwbare gegevens over vangsten en discards op moet leveren. De uitrol van dit project loopt op dit moment en we gaan beginnen met de deelname van 3 kotters.

De Europese Commissie heeft in haar reactie aangegeven akkoord te gaan met deze uitzondering voor 2020 en 2021 met daaraan de verplichting dat er volgend jaar een voortgangsrapportage geproduceerd wordt.

Andere soorten

Voor roggen blijft de uitzondering ook bestaan, deze valt niet onder de aanlandplicht. Opnieuw werd de gevraagde uitzondering voor ondermaatse tarbot afgewezen.

Hetzelfde geldt voor de ondermaatse schol die gevangen wordt door fly shooters, deze valt onder de aanlandplicht. Er komt wel een uitzondering voor schol met bordentrawls maar deze geldt dan weer niet voor de visserij op Noorse kreeft in TR2, tenzij het SepNep wordt gebruikt.

Voor ondermaatse wijting die met BT2 (boomkor 80 mm) gevangen wordt, geldt nu geen aanlandplicht maar de Europese Commissie geeft aan deze uitzondering te willen schrappen. VisNed heeft richting LNV aangegeven dat deze uitzondering in stand moet blijven, anders zou volgend jaar wijting voor de NL-boomkorvloot een chokespecies kunnen worden en daar zit uiteraard niemand op te wachten.

Hoewel de Europese Commissie deze wil schrappen blijft Frankrijk pleiten voor de De-minimis uitzondering voor kabeljauw en wijting voor bordenvisserij. De verwachting is dat deze uitzondering wel in stand zal blijven. Het is zaak dat Nederland hierbij aansluiting zoekt voor de uitzondering wijting voor BT2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *