Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

ILT: Plan inspectie op tijd!

2 min read

Elk jaar komt een inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan boord voor het doen van een inspectie. Eenmaal in de vijf jaar vindt er een ‘Vernieuwingsinspectie’ plaats en verstrekt ILT/Visserij, als alles in orde is bevonden, nieuwe certificaten. ILT/Visserij heeft te maken met beperkte capaciteit, ze hebben te weinig mensen. Goed plannen is daarom van belang. Vissers die een inspecteur aan boord nodig hebben moeten daarom vroegtijdig bij ILT een afspraak voor dat bezoek inplannen. 

Richtlijnen voor het plannen van een afspraak met ILT

ILT heeft regels opgesteld voor het plannen van afspraken, de telefonische bereikbaarheid van ILT is op werkdagen van 08:30 tot 16:00 uur. Het plannen van afspraken kan alleen telefonisch via het telefoonnummer 088 489 00 00. Die afspraak moet ongeveer 3 à 4 weken voor de gewenste inspectiedatum gemaakt worden.

Annuleren is mogelijk

Kan de geplande afspraak niet doorgaan, dan kan deze tot 48 uur van tevoren bij de ILT/Visserij telefonisch kosteloos geannuleerd worden. Annuleert u echter binnen 48 uur, dan brengt ILT een bedrag van € 314,00 in rekening.

Kosten ILT

Het jaarlijkse tarief van de ILT/Visserij omvat een jaarlijkse inspectie en één her-inspectie. Als tijdens de her inspectie blijkt dat eerder geconstateerde onvolkomenheden niet in orde zijn gebracht, dan kost iedere volgende her inspectie € 314,00

En een inspectie in het buitenland?

De ILT voert alleen inspecties in Nederland uit. Alleen als sprake is van overmacht, doet zij inspecties in het buitenland. In die gevallen worden extra kosten in rekening gebracht. Dat zijn reis- en verblijfskosten en reistijdkosten. De kosten voor reistijd bedragen € 150,00 per uur.

Eigen verklaring Puls

In de afgelopen periode heeft ILT aan alle eigenaren van “Groep III” een formulier met een verzoek om informatie gestuurd. Dat formulier is nog niet door iedereen terug gestuurd. Uit de wel terug ontvangen formulieren blijkt overigens dat in de overgrote meerderheid van de gevallen geen extra inspecties of werkzaamheden nodig zijn.

Meer informatie of vragen?

Voor vragen kunt u bellen naar 088-4890000 of mailen naar visserij@ilent.nl Vermeld bij alle correspondentie altijd uw visnummer. Let op: Afspraken kunnen NIET per e-mail gemaakt worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *