Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Resultaten Overlevingsproject

2 min read

Van 2016 tot en met 2018 liep het onderzoeksproject ‘Overleving Platvis, Rog en Noorse Kreeft’. Dit project is namens de kottersector in samenwerking met, en in opdracht van, VisNed uitgevoerd door Wageningen Marine Research (WMR) en het ILVO. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd.

De resultaten en rapportages zijn opgeleverd en worden gepubliceerd op de projectpagina op de website van VisNed. Hier kunt u alvast lezen waarom dit project van belang was en waar de uitkomsten tot nu toe al hebben bijgedragen.

Doelstellingen project

Het project had de volgende doelstellingen en onderdelen:

  1. Versterken van de overlevingscijfers van tong en schol en inzicht geven in factoren die de overlevingskansen sturen, zodat gericht verbetermaatregelen kunnen worden ontwikkeld;
  2. Experimenteel bepalen van overlevingskansen van aanvullende soorten: rog, tarbot, griet;
  3. Uit bestaande onderzoeksliteratuur uit het buitenland een best mogelijke schatting afleiden van de overlevingskansen van Noorse kreeft;
  4. Testen van verbetermaatregelen aan de verwerkingslijn die kunnen bijdragen aan overleving;
  5. Verder ontwikkelen van conditiescores als efficiëntere en goedkopere methode om verbetermaatregelen te testen.

Wat is er gedaan met de uitkomsten?

De resultaten van het project zijn in verschillende beleidstrajecten ingezet en hebben al geleid tot tastbare resultaten.

  • De uitzondering voor schol in de BT2 visserij  is er gekomen op basis van de overlevingscijfers uit dit project. De overleving was weliswaar te laag om een volledige uitzondering te verkrijgen maar zonder deze cijfers was er ook geen voorwaardelijke en tijdelijke uitzondering gekomen. Zonder deze uitzondering zou de BT2-vloot al vanaf 1 januari 2019 alle ondermaatse schol hebben moeten uitzoeken en aanlanden. Dit is een onuitvoerbare taak, zoals door VisNed ook binnen het onderzoeksproject Best Practices II keihard bewezen is. De voorwaardelijke en tijdelijke uitzondering stelt ons nu in staat om te werken aan verbetermaatregelen voor de overlevingskansen, en tegelijkertijd te werken aan een alternatief voor de zinloze aanlanding van ondermaatse vis, in de vorm van meer gedetailleerde vangstregistratie in het onderzoeksproject Fully Documented Fisheries.
  • Eén van de voorwaarden bij de uitzondering voor schol in de BT2 is dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan naar het verbeteren van de overleving. Dit project onderzocht al een aantal verbetermaatregelen aan boord. Dat leverde het inzicht op dat eventuele schade die de vis onder water al oploopt de overlevingskans veel meer bepaalt. Op die basis is het nu lopende onderzoeksproject OSW Selectiviteit & Overleving gestart, waarin verbetermaatregelen onder water worden ontwikkeld. Daarmee wordt aan de voorwaarde van aanvullend onderzoek voldaan.
  • In dit project is het gebruik van conditiescores voor de vis verder ontwikkeld. Met de conditiescore wordt de overlevingskans van een vis bij benadering geschat op basis van beschadigingen en reflexen. Dat maakt het mogelijk om verbetermaatregelen te testen zonder dat meteen dure onderzoeksreizen met leefbakken nodig zijn. Deze methode wordt binnenkort al ingezet in het onderzoeksproject OSW Selectiviteit & Overleving.
  • De uitzondering voor rog in de Noorzee is mede tot stand gekomen op basis van de overlevingscijfers uit dit project.

Meer informatie over het project Overleving en de onderzoeksrapporten worden binnenkort op de website van VisNed gepubliceerd.

projecten logo efmzv

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *