Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Minister Schouten bezoekt Caribisch Nederland

2 min read

Minister Scouten gaat in gesprek met lokale vissers op St. Eustatius

Van 2 september tot en met 6 september 2019 brengt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bezoek aan Caribisch Nederland.

Het bezoek is gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking en de vordering van verschillende projecten op het gebied van land- en tuinbouwontwikkeling, natuurbehoud en visserij op Saba, St. Eustatius en Bonaire. Daarnaast is er aandacht voor de vraag hoe de zelfstandige voedselvoorziening op de eilanden vergroot kan worden.

De focus van het programma ligt tijdens het bezoek op de thema’s natuurbehoud en lokale voedselzekerheid in relatie tot land- en tuinbouwontwikkeling en visserij. Caribisch Nederland is voor haar voedselvoorziening grotendeels afhankelijk van import, en de lokale voedselproductie is kwetsbaar voor klimaatverandering, watertekort, watervervuiling en erosie. Hierdoor zijn boodschappen duur, en is vers voedsel niet altijd voorhanden.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Voor een meer zelfvoorzienend voedselsysteem zijn een circulaire voedselproductie en efficiënt gebruik van hulpbronnen van groot belang. Minister Schouten brengt een bezoek aan verschillende projecten die aan de slag gaan met nieuwe vormen van slimme landbouw die bijdragen aan het vergroten van de eigen lokale voedselvoorziening. Hierbij is aandacht voor het uitwisselen van kennis en ideeën op het gebied van kringlooplandbouw.

Saba, St. Eustatius en Bonaire

Minister Schouten start haar bezoek op Saba, waar zij onder andere geïnformeerd wordt over inspanningen op het gebied van koraalbescherming en lokale groenteteelt. Vervolgens reist zij af naar St. Eustatius, waar zij onder meer in gesprek gaat met lokale vissers, marktverkopers en de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De minister sluit haar reis af op Bonaire, waar zij bezoeken brengt aan verschillende agrarische ondernemers, een gezonde voeding-initiatief voor kinderen, en uiteenlopende organisaties die zich richten op natuurbeheer.

Regio Envelop

Om de leefbaarheid te verbeteren en de welvaart te verbreden investeert het kabinet door middel van Regio Deals in de sociaaleconomische ontwikkeling van Caribisch Nederland. Het kabinet heeft € 30 miljoen uit de Regio Envelop beschikbaar gesteld voor Bonaire, Saba en St. Eustatius.

Dit wordt onder andere ingezet voor armoedebestrijding en het verbeteren van de voedselzekerheid en voedselveiligheid in Caribisch Nederland. Minister Schouten brengt aan verschillende projecten gefinancierd uit de Regio Envelop een bezoek. [Nieuwsbericht Rijksoverheid| 26-08-2019]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *