Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EU streeft naar inwerkingtreding van een wereldwijd akkoord over de veiligheid van vissersvaartuigen

2 min read

De EU zal de ratificatie van de Overeenkomst van Kaapstad uit 2012 inzake de veiligheid van vissersvaartuigen aanmoedigen tijdens de ministeriële conferentie over veilige en legale visserij die door Spanje wordt georganiseerd samen met de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Torremolinos, Spanje op 21-23 oktober 2019.

Deze overeenkomst zal bijdragen tot een verbeterd oceaanbeheer door fundamentele internationale veiligheidseisen voor vissersvaartuigen vast te stellen. Dit zal ook helpen om illegale, niet-gereglementeerde en niet-aangegeven visserij tegen te gaan, aangezien slechte veiligheidsnormen een kenmerk zijn van schepen waarvan de exploitanten te weinig of illegaal vissen of vissen, kosten minimaliseren, de wet overtreden, hun bemanning in gevaar brengen en de veiligheid van hun vaartuig in gevaar brengen. .

De Kaapstad-overeenkomst van 2012 vereist in totaal 22 ratificerende landen met een totale totale vissersvloot van 3.600 schepen om de overeenkomst in werking te laten treden. Tot op heden hebben in totaal 11 landen met een totale vloot van 2.400 de conventie geratificeerd, waaronder 6 EU-landen – België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Spanje.

De Europese Commissie ziet een dringende noodzaak om een ​​wereldwijd kader tot stand te brengen. De ratificatie van het Kaapstad-akkoord van 2012 zou leiden tot een wereldwijd gelijk speelveld met de volgende voordelen:

  • Een verbetering van de veiligheid voor mensen die werken aan boord van vissersvaartuigen en de sector van vissersvaartuigen, die een van de ergste dodelijke ongevallen van alle industrieën heeft.
  • Ondersteuning van de strijd tegen illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij door internationale veiligheidsnormen voor vissersvaartuigen vast te stellen.
  • Een kans om de huidige technische vereisten in de overeenkomst bij te werken om de ontwikkelingen in veiligheidsbeheer weer te geven.

In de EU is vissen, net als elders, nog steeds een risicovol beroep. In 2017 werden 203 gewonden op vissersvaartuigen geregistreerd en verloren 13 vissers het leven door incidenten op zee. Een aanzienlijke verbetering in vergelijking met de 60 dodelijke slachtoffers in 2014. Verbetering van de veiligheid op zee is een essentieel onderdeel van het streven van de EU naar oceaanbeheer en het welzijn van onze 150.000 vissers en hun families. Tegen 15 november moeten de lidstaten voldoen aan een EU-richtlijn tot omzetting van het IAO-verdrag inzake arbeid in de visserij. De Europese Commissie neemt ook positieve maatregelen in alle zeebekkens. In het Middellandse-Zeegebied creëert de EU bijvoorbeeld een virtuele regionale academie. Gecoördineerd door het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA), zal dit project helpen bij het trainen van visserij-inspecteurs en het standaardiseren van procedures voor grensoverschrijdende activiteiten. (bron)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *