Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Waarschuwing Onderzoeksraad voor grote schepen in zuidelijke vaarroute

2 min read

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Kustwacht en reders een tussentijdse waarschuwing gegeven voor het varen met zeer grote schepen op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden. Het betreft de zuidelijke route van het verkeersscheidensstelsel Terschelling-Duitse Bocht ten noorden van de Waddeneilanden.

Deze tussentijdse waarschuwing komt naar aanleiding van de overboord geslagen containers van het containerschip MSC Zoe. De huidige onderzoeksresultaten duiden aan dat er onder bepaalde wind-, en golfcondities, met in combinatie het getijde, domp- en slingerbewegingen ontstaan die veilige afstand tussen de romp van het schip en de zeebodem in gevaar brengen. Containerschepen in afmetingen zoals de MSC Zoe (395,46 meter lang, 59,08 meter breed en een diepgang van 12 meter) risico’s ontstaan tot contact of bijna-contact met de zeebodem.

De Kustwacht zendt, naar aanleiding van deze waarschuwing, een navigatiebericht uit. In dit bericht wordt vermeld dat bij slecht weer grote schepen de kans hebben om de zeebodem te raken, in de zuidelijke vaarroute. Een alternatieve route voor deze schepen wordt dan ook door de Kustwacht aanbevolen. De komende tijd zal meer detailinformatie naar boven komen onder welke weersomstandigheden en bij welke afmetingen deze waarschuwing van kracht zal zijn.

Het eindrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zal in het voorjaar van 2020 worden gepubliceerd. Zodat er meer duidelijk komt naar de aanleiding van de overboord geslagen containers van MSC Zoe.

Navigatiebericht Kustwacht (01-11-2019)
ZCZC PA60
Netherlands Coastguard
Navigational warning Nr. 60 011839 UTC NOV
TSS Terschelling – German Bight
ships with a length above 300 mtrs and a beam above 40 mtrs navigating during seas with a wave height above 5 mtrs and heavy weather conditions are at risk of grounding.
Alternative routing via TSS East Friesland strongly recommended
NNNN

(bron)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *