Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Onderzoek voor PECH-commissie – laatste ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen van het EU-visserijbeleid

1 min read

Deze studie onderzoekt de nieuwste ontwikkelingen van het gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) op het gebied van visserijbeheer, Gemeenschappelijke marktordening (GMO) en haar externe dimensie. Het bespreekt ook de potentiële uitdagingen voor de EU-visserij beleid kan in de nabije toekomst worden geconfronteerd. Het huidige onderzoek bevat tien casestudy’s en sluit af met mogelijke oplossingen en aanbevelingen om enkele van de sectoren aan te pakken
komende uitdagingen. Het rapport is uitgegeven in het Engels.

Het rapport vindt u hier en http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629202/IPOL_STU(2019)629202_EN.pdf

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *