Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

ICES evalueert methode voor bestandsbeoordeling

2 min read
Een van de moeilijkste problemen in de visserij is het beoordelen van de status van gegevensarme of beperkte visserijen. Er zijn tal van op gegevens gebaseerde, op lengte gebaseerde methoden ontwikkeld en toegepast om verslag uit te brengen over de regionale status van de visserij in veel bestanden, waaronder Thompson en Bell (TB), op lengte gebaseerde paaipotentieelverhouding (LBSPR), op lengte gebaseerde geïntegreerde gemengde effecten ( LIME) en op lengte gebaseerde risicoanalyse (LBRA). Hoewel alle vier methoden lengtegegevens gebruiken als primaire invoer, kunnen schattingen van de voorraadstatus variëren als gevolg van verschillende modelaannames. De prestaties van deze methoden moeten worden getest om te bepalen welke het meest nauwkeurig zijn in verschillende omstandigheden.

In hun artikel, ” Prestatie-evaluatie van gegevensbeperkte, op lengte gebaseerde methoden voor voorraadbeoordeling “, testten de auteurs deze modellen door grote populaties van afzonderlijke vissen te simuleren, de modellen te laten draaien en vervolgens de modelschattingen te vergelijken met de werkelijke status in de simulaties Deze individuele benadering voor modellering stelde de auteurs in staat om individuen in populaties te volgen in plaats van een benadering te gebruiken van de lengtes verdeeld per leeftijd, waardoor een uniek niveau van onafhankelijkheid in het operatiemodel werd toegevoegd.

De resultaten onthulden de vooringenomenheid en onnauwkeurigheid van elke methode in verschillende scenario’s voor levensgeschiedenis, uitbuiting en werving. Alle methoden hebben moeilijkheden bij het beoordelen van soorten met een korte levensduur en zijn minder nauwkeurig bij het analyseren van overbeviste en onderbeviste bestanden. Een verhoogde wervingsfout verhoogt de onnauwkeurigheid maar kan de vertekening verminderen. Als trends in de populatiestatus en de aandelenwervingsrelatie onbekend zijn, raden de auteurs aan om TB en LBSPR te gebruiken, omdat beide methoden het beste presteerden in alle scenario’s.

Deze studie benadrukt het belang van het toetsen van methoden voor de beoordeling van aandelen aan de hand van alternatieve modelaannames om hun prestaties beter te kwantificeren en hun sterke en zwakke punten in verschillende situaties te identificeren. (bron)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *