Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Openbare hoorzitting – De nieuwe uitdagingen van het EU-visserijcontrolesysteem

1 min read

Een doeltreffend visserijcontrolesysteem is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de EU-visserij op een duurzame manier wordt beheerd, wat op zijn beurt de levensvatbaarheid van de EU-visserijsector op lange termijn waarborgt.

De Commissie heeft een herziening van het EU-visserijcontrolesysteem (2018/0193 (COD)) voorgesteld door het bestaande kader te wijzigen. Het voorstel tot herziening van de verordening inzake visserijcontrole is een sleutelbestand in het uitvoeringsproces van het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid. Deze hoorzitting is belangrijk in deze fase van het proces om input te ontvangen van deskundigen op dit gebied, met het oog op het opstellen van het ontwerpverslag. De hoorzitting concentreerde zich op de zwakke punten van het huidige EU-visserijcontrolesysteem. De leden van het Visserijcomité wisselden met deskundigen over beste praktijken en hoe deze in de EU verder zouden kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. (bron)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *