Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Ierse Vissers verenigen zich om enorme windparken voor de kust te weerstaan !

8 min read

Een vergunningaanvraag voor het onderzoeken van de kustlijn van Waterford voor ‘s werelds grootste offshore windmolenpark heeft bij de vis- en toerismesectoren angst veroorzaakt, schrijft Ellie O’Byrne.

Foreshore survey-licentieaanvragen voor drie windmolenparken, waaronder het grootste offshore windmolenpark ter wereld, zorgen voor roering in het water bij Co Waterford.

Met name een aanvraag van energiebedrijf Energia Renewables, voorheen Viridian, om haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren voor turbines langs de kust van Helvick Head tot voorbij Dunmore East, baart zorgen vanwege de omvang van het voorgestelde project en de ongekende nabijheid van de kust.
Energia heeft bij het ministerie van Volkshuisvesting, Planning en Lokale Overheid een aanvraag ingediend voor een kustvergunning voor een windmolenpark dat 600 MW tot 1000 MW kan genereren: de Britse Walney Extension, momenteel het grootste offshore windmolenpark ter wereld, genereert 659 MW.

De nieuwe doelstelling van de regering van 70% hernieuwbare energie tegen 2030 als onderdeel van haar klimaatactieplan ging vergezeld van een opmerking dat Ierland “zich nu zal moeten voorbereiden op een significante offshore windcapaciteit in ons systeem”, zoals aangekondigd door de minister van Communicatie en Klimaat Actie Richard Bruton.

Het lijkt er echter op dat de winden van verandering soms turbulent zijn, waarbij sommige gemeenschappen aan de zuidkust zich bedreigd voelen.

Trudy McIntyre, uit Dunmore East, is getrouwd met Shane McIntyre, die vanuit Dunmore op zijn boot, de Jueast, vist. Ze is voorzitter van het South East Regional Inshore Forum, dat kustvissers aan de zuidkust vertegenwoordigt. Mevrouw McIntyre zei dat de vissersgemeenschap “verblind” was door de vergunningaanvraag, maar er toevallig alleen achter kwam.

Ze zei dat gebrek aan communicatie met Energia heeft geleid tot een gevoel van angst bij vissers in Dunmore East, een van de zes belangrijkste visserijhavencentra van Ierland en Helvick Head, die beide door het project zouden worden getroffen. “Als je geen informatie hebt, kan dat werken als verkeerde informatie,” zegt ze. Mensen kijken alleen maar naar de kaart en zeggen: “Oh nee, dit is waar ik vis”, dus er is een gevoel van paniek. “We hebben hier pas over gehoord toen de aanvragen werden ingediend,” zei McIntyre. “Je moet begrijpen hoe enorm dit was: het was een complete en volkomen schok. Het is pas in de laatste paar weken dat mensen zich realiseren hoe groot deze zullen worden. De grootste windturbines ter wereld. ”

Een PR-vertegenwoordiger voor Energia zei dat het bedrijf Bord Iascaigh Mhara (BIM) en de Sea Fisheries Protection Authority en An Bord Iascaigh Mhara (BIM) had aangemeld op 5 april.  Mevrouw McIntyre zei dat de Inshore-fora die zij vertegenwoordigt in 2014 zijn opgericht, specifiek om een ​​communicatielijn te bieden aan vissers en dat noch de Sea Fisheries Protection Authority, een handhavingsinstantie, noch BIM de vissers heeft aangemeld. De schaal van onderzochte turbines is erg groot.
De toepassing van Energia is het beoordelen van het potentieel voor ofwel 125 195m turbines of 50 260m turbines. Ter referentie: de langste bewoonde gebouwen in het land zijn Dublin’s Capital Dock op 79m en Elysian van Cork, 71m.
De landtong die het dichtst bij het westelijke uiteinde van de door Energia voorgestelde locatie ligt, is Helvick Head, dat op 50 meter afstand staat.
In zijn verklaring zei Energia dat de vergunningaanvraag alleen voor de landmeetfase is en dat elke toekomstige planningsaanvraag voor het project zou komen met zijn eigen afzonderlijke milieueffectbeoordeling en overleg met gemeenschappen.

Maar kustvissers maken zich zorgen over het onderzoek zelf, zei McIntyre. Vissers verenigen zich om enorme windparken te weerstaan
Als een licentie wordt verleend, stelt Energia 10 maanden werk voor om in april 2020 te beginnen, om de volgende zomer af te ronden, meer dan 810 km2 die zich uitstrekt van voorbij Hook Head in Wexford tot 10 km van Ardmore. Het werkschema in de toepassing vereist ten minste 130 boorgaten tot 70 m in de zeebodem, verkennende ‘pits’ en kegelpenetratietests en het gebruik van echolood-, sonar- en vibrocore-apparatuur.
Mevrouw McIntyre zei dat vissers zich zorgen maken over de impact van het werk op de zeebodem in een gebied met paaiende vis- en kreeftgronden, evenals regelmatige waarnemingen van zeezoogdieren waaronder bultrug, vinvissen, dwergvinvissen en soorten dolfijn, zeehond en bruinvis . “We hebben een prachtig deel van het land hier,” zei ze.
Het is als een natuurreservaat langs de kust. Ik denk niet dat er voldoende gegevens zijn over de impact van de geluiden en trillingen op de vis. Het zal allemaal invloed hebben op de zeebodem.
Langere termijn angsten doemen ook op: “De kustvissers die ik vertegenwoordig hebben boten van minder dan 12 meter en kunnen niet meer dan zes zeemijlen buiten vissen, wat precies in het midden van het windmolenpark is.
“Deze kleine boten hebben niet de luxe ergens anders heen te reizen om te vissen. Economisch gezien zou het een verwoesting zijn. ”

Energia zei dat het een verbindingsofficier voor de visserij zou inschakelen en vergaderingen zou houden met de vissersgemeenschappen als de waterkantvergunning zou worden verleend, “om informatie te verzamelen over bestaande visserijactiviteiten in het gebied en om het potentieel voor interactie te bepalen. Passende maatregelen zullen worden genomen om interacties met lopende visserijactiviteiten in het gebied tijdens de enquêtes te voorkomen of te minimaliseren. ”

Ondertussen hebben anderen hun bezorgdheid geuit over de toerisme-afhankelijke economie van de kustlijn van Waterford, met de Waterford Greenway, het Copper Coast Unesco Geopark en toeristische hubs in Ardmore en Tramore allemaal van vitaal belang voor de economie van de regio.
De enquêtesite van Energia ligt dicht bij de kust, variërend van slechts 5 km van punten op Helvick Head en Tramore tot 15 km, en volgens sommigen zou dit een aanzienlijke impact kunnen hebben op de natuurlijke schoonheid van het gebied.

Sprekend op lokaal station WLRfm noemde Fianna Fáil raadslid Eamonn Quinlan het voorgestelde project een ‘existentiële bedreiging’ voor met name de op toerisme gebaseerde economie van Tramore.Waterford City en de County Council dienden een klacht in op basis van de bezorgdheid over het toerisme tijdens de openbare raadplegingsfase.

Zeven inzendingen van organisaties en 37 van particulieren werden gedaan tijdens een vier weken durende consultatieprocedure voor de vergunningaanvraag. Sommige kustbewoners zeggen echter dat ze niet op de hoogte waren van plannen en pas de afgelopen weken van het project hebben gehoord.
De openbare raadplegingsfase nodigde gedurende één dag in juli inzendingen uit in de zoekadvertentiesecties van de Irish Times en de Waterford News & Star.
Green Party-lid Grace O’Sullivan, afkomstig uit Tramore en lid van de Commissie visserij van het Europees Parlement, zei dat ze de woede van het publiek begrijpt over het gebrek aan kennisgeving.
“Ik weet dat er een gevoel is dat het consultatieproces niet voldoende was om de zorgen van mensen naar voren te brengen,” zei mevrouw O’Sullivan.
“Naar mijn mening is openbare raadpleging absoluut cruciaal voor het opbouwen van bewustzijn en publieke acceptatie van een project als dit wanneer je het hebt over projecten van deze omvang.

“Het publiek heeft voldoende tijd en toegang tot goede informatie nodig om op een geïnformeerde manier deel te nemen, zodat ze niet het gevoel hebben in het donker te worden gehouden. Er moeten openbare vergaderingen zijn met de aanvrager, zodat ze echt kunnen deelnemen. ” Mevrouw O’Sullivan zei dat de ecologische, economische en sociale perspectieven in evenwicht moeten zijn. “De koperkust, vooral sinds de ontwikkeling van de Déise Greenway, trekt veel bezoekers,” zei ze. “Als dit goed wordt gedaan, kan het een aanwinst zijn voor het gebied. Het kan helpen bij het ontwikkelen van infrastructuur en kan goed zijn voor het leveren van banen.

De regering heeft zich ertoe verbonden fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen en lokale hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, zodat dit project past in onze klimaatverbintenissen. Dit zal ons wegtrekken van fossiele brandstoffen. Energia Group is eigendom van een multinationale infrastructuurbeheerder met de naam I Squared Capital, die € 11,8 miljard aan activa in energie, nutsbedrijven en transport beheert in Noord-Amerika, Europa en Azië. Het bedrijf zei dat elektriciteit opgewekt door het windmolenpark bestemd zou zijn voor het Ierse net. “Het potentieel voor het rechtstreeks exporteren van stroom naar een ander rechtsgebied is niet overwogen,” zeiden ze.

Het is niet het enige energiebedrijf dat zich bezighoudt met speculatie aan de zuidkust: SSE Renewables Ltd heeft ook een vergunning aangevraagd voor het onderzoeken van een gebied van 689 vierkante kilometer op ongeveer 25 km van de kustlijn van Waterford en Wexford, met landingsplaatsen bij Bunmahon, Co Waterford en Barrow, Co Wexford voor een potentieel windmolenpark van 800 MW.
Onlangs heeft DP Energy Ierland een aanvraag ingediend voor een locatieonderzoek om een ​​locatie te beoordelen die zich uitstrekt van Waterford voorbij Ballycotton naar Cork Harbor, 9,9 km van de kust op het dichtstbijzijnde punt, voor een windmolenpark met een potentiële output van 720 MW.
Als alle drie de projecten worden uitgevoerd, zou dit de kustlijn onherroepelijk veranderen van Wexford naar Cork, een nieuw opgerichte gemeenschapsgroep, Waterford Offshore Wind Awareness, heeft gewaarschuwd.
Woordvoerster Lia Ní Aodha, gevestigd in een Rinn, is redacteur van The Skipper, een commercieel visblad en sociaal marien wetenschapper.
Ze zei dat de groep is opgericht omdat de lokale bevolking vond dat er onvoldoende discussie was over de mogelijke gevolgen van een enorme investering in windenergie op de regio.

“We zijn geen anti-hernieuwbare energiebronnen en we weten dat we afstand moeten doen van fossiele brandstoffen,” zei mevrouw Ní Aodha.
“Maar waar we op hopen is discussie over hoe deze verschuiving kan worden bereikt op manieren die sociaal en ecologisch verantwoord en duurzaam zijn, in plaats van iets dat alleen geschikt is voor grootschalige ontwikkelaars en misschien helemaal niet duurzaam blijkt te zijn.
“We waren behoorlijk bezorgd over de voorgestelde mogelijke ontwikkelingen en ook over het feit dat de meeste mensen in onze gemeenschap hier niets van weten.” De nabijheid van Energia’s voorgestelde project is van bijzonder belang, zei ze. “Dit zou echt heel dichtbij zijn. De schaal ervan is moeilijk voor te stellen. “Er is een rapport uit 2009 dat zegt dat alles binnen 10 km van de kust een aanzienlijke visuele impact heeft. Dit is 5 km. “Het is moeilijk voor te stellen dat dit geen domino-effect zou hebben op het toerisme en op het leven van lokale gemeenschappen,” zei ze.

Mevrouw Ní Aodha zei dat het duidelijk is dat het nu tijd is om discussie op gang te brengen over offshore windprojecten, die misschien als minder opdringerig worden ervaren dan windparken op land. “Ik denk dat er een idee is dat er geen gemeenschap is en dat het gewoon een grote hoeveelheid ruimte is voor het oprapen, maar dat is fundamenteel onwaar”, zei ze.

“Er zijn daar mensen die vissen en wiens vaders en grootvaders daar ook hebben gevist. En vissers zitten in een zwakke onderhandelingspositie als je bedenkt hoe enorm deze bedrijven zijn. ”

(bron)

Front: David Donovan from Ring. Back; Sean O’Reagain from Baile na nGall, Barty O’Faolaoin from Helvick, Eamon Donovan from Ring, Maurice Condon from Ring, Kieran Rossiter from Baile na nGall and David Tobin from Helvick.
Picture: Mary Browne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *