Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Marine Protected Areas uitgebreid naar 30%

2 min read

Met een grote meerderheid en steun van verschillende partijen steunde het Europese Parlement deze week de door de Europese Commissie in december voorgestelde Europese Green Deal..

Met een grote meerderheid en steun van verschillende partijen steunde het Europese Parlement deze week de door de Europese Commissie in december voorgestelde Europese Green Deal.

Het Wereld Natuur Fonds verwelkomt deze ‘Green Deal upgrade’ van het Parlement voor ambitieuze en afdwingbare wettelijke maatregelen en bindende doelstellingen voor bescherming en herstel in de komende biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Dit inclusief een bindende doelstelling om het netwerk van Marine Protected Areas uit te breiden tot ten minste 30%, terwijl dat nu nog 10 procent is, en voor inbreukprocedures tegen Lidstaten die de EU-natuurwetten niet naleven.

Peter van Dalen heeft zich onthouden van de eindstemming en stelt op zijn website hier: ‘’Het Europees Parlement heeft op deze Green Deal ingespeeld met een niet-bindende resolutie. Echter, heb ik mij onthouden van de eindstemming vanwege enkele paragrafen. Zo stemde een meerderheid van het Europees Parlement er mee in dat maar liefst 30% van de EU-zeeën moet gaan bestaan uit beschermde mariene gebieden. Wanneer we dit gaan vertalen naar onze Noordzee gaat dat echt niet werken door alle belangen (windenergie, visserij etc.) die daar nu al samenkomen. Bovendien wil een meerderheid van het Europees Parlement ook vérder gaan dan de Maximale Duurzame Opbrengst (MSY), terwijl in een aantal EU-zeegebieden het doel van MSY voor 2020 niet eens werd gehaald. Hoewel het een niet-bindende resolutie is, kan ik onze EU-vissers niet recht in de ogen kijken, wanneer ik voor deze resolutie gestemd zou hebben’’.

De tekst op de website van het Europees parlement is hier [of onder te lezen] bij punt 76.

  1. benadrukt de noodzaak van inspanningen voor het behoud van de oceanen en de kusten, zowel voor de mitigatie van als aanpassing aan de klimaatverandering, om de mariene en kustecosystemen te beschermen en te herstellen, en dringt aan op een voorstel om een bindende doelstelling vast te leggen om het netwerk van beschermde mariene gebieden op EU‑niveau met ten minste 30 % uit te breiden in de biodiversiteitsstrategie voor 2030, teneinde de bescherming van de oceanen te verbeteren; benadrukt de behoefte aan versterking van de financiële middelen en de capaciteit om de mariene kennis inzake biodiversiteit, klimaat en vervuiling te verbeteren, teneinde de impact van bepaalde activiteiten op mariene ecosystemen en de toestand van de visbestanden beter te begrijpen en passende actieplannen met het oog op aanpassing en beperking op te zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *