Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

DAMEN voorop voor een emissieloze mosselteelt

2 min read

DAMEN voorop voor een emissieloze mosselteelt

Damen Maaskant Shipyards Stellendam staat aan het hoofd van een onderzoeksproject naar hybride en volledig elektrische voortstuwing in de Nederlandse mosselsector.

Dit project AQUACULTURe is een gezamenlijk initiatief van Damen en meerdere partijen, waaronder toeleveranciers, dienstverleners en Nederlandse mosselkwekers. AQUACULTURe maakt deel uit van Damens langlopende ontwikkelingsprogramma voor elektrificatie. Dit heeft al hybride ferry’s, hybride schepen voor gemeentelijk openbaar vervoer en een volledig elektrisch binnenvaartvrachtschip opgeleverd.

De Nederlandse mosselsector is een economisch belangrijke en internationaal gerespecteerde, bedrijfstak. De ondiepe en beschermde wateren van de Waddenzee en de Oosterschelde – beide Natura2000 gebieden – bieden optimale condities voor kwaliteitsmosselen. De mosselkwekers telen ze hetzij op de bodem (bodemcultuur), of aan verticale touwen (hangcultuur). Zij gebruiken daarbij speciaal ontworpen schepen met geringe diepgang. Deze schepen zijn veelal dieseldirect aangedreven.

Al veel ervaring

Damen Maaskant heeft het project AQUACULTURe in het leven geroepen vanwege het steeds groeiende belang om uitlaatemissies van CO2, fijnstof (PM), zwaveloxides (SOx) en stikstof (NOx) te reduceren. Dit uiteraard in samenhang met de strengere IMO-voorschriften voor de uitstoot van SOx’en en NOx’en, en de Stage V voorschriften van de Europese Unie voor binnenvaartschepen.

Hybride en elektrische voortstuwing is bepaald niet nieuw voor de Damen Shipyards Group. Er zijn al veel projecten uitgevoerd of in uitvoering voor hybride ferry’s en openbaar vervoer over water, evenals voor een volledig elektrisch binnenvaartvrachtschip. AQUACULTURe profiteert van al deze opgedane ervaringen.

Efficiencyverbetering

Het hoofddoel van AQUACULTURe is om het potentieel van hybride en elektrische voortstuwing aan te tonen voor zowel de reductie van uitlaatemissies, als voor de vergroting van de bedrijfsresultaten binnen de schelpdierenvisserij. Er is een uitgesproken focus op huidige en toekomstige regelgeving. Damen Maaskant heeft hierom de volgende drie specifieke doelstellingen voor het project AQUACULTURe geformuleerd.

. Het ontwikkelen van een systeem dat het mogelijk maakt om ten minste 50% van de tijd volledig elektrisch te varen.

. Het verbeteren van de energie-efficiency van bestaande installaties met ten minste 15%.

. Het verminderen van de uitstoot van CO2, NOx’en, SOx’en en fijnstof met ten minste 50% ten opzichte van bestaande schepen.

Als vertrekpunt van het project was het essentieel om eerst up-to-date gegevens te verkrijgen over de energiebehoeften en efficiencyniveaus van de schepen die momenteel worden ingezet. Hiervoor werkt Damen Maaskant samen met een aantal mosselkwekers, waaronder Prins & Dingemanse en Neeltje Jans Mosselen, die hun schepen beschikbaar hebben gesteld tijdens de testperiode, en hun ervaringen en inzichten hebben gedeeld. Het gaat daarbij onder andere om informatie over de toepasbaarheid van uitwisselbare accu’s, de accukeuze en walstroom.

Internationale Schelpdierenconferentie 16/17 januari 2020

Naast Damen en de mosselkwekers zijn er meerdere stakeholders bij het project betrokken. Daaronder bevinden zich Vripack (ontwerp en styling), Sip Marine (romp- en schroefoptimalisatie), Maritiem Elektro Zeeland (elektrische installatie en accukeuze), JVS/Technofisica (vermogens- en verbruiksmetingen van bestaande schepen) en Partners for Innovation (bepalen van milieu-impact).

De eerste resultaten van het project AQUACULTURe worden door Damen gepresenteerd tijdens de zesde Tradeshow van de Internationale Schelpdierenconferentie (International Shellfish Conference), op 16 en 17 januari in Deltapark Neeltje Jans, Vrouwenpolder. [Persbericht DAMEN 10 januari 2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *