Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Plastic in Noordzeevis verwaarloosbaar

1 min read

Onderzoekers van Wageningen Marine Research bestudeerden over een periode van 10 jaar de hoeveelheid plastics in magen van verschillende vissoorten uit de Noordzee.

Met de hulp van stagiaires werden de magen van de vissen onder de microscoop uitgezocht. Voor dit werk was veel geduld nodig, want van de 4389 vissen had maar 1.8% een stukje plastic in hun maag.

De kleine hoeveelheid plastic die in vismagen gevonden werd, leidt tot de conclusie dat plastic uit vis niet substantieel bijdraagt aan plastic dat in de magen van stormvogels gevonden word.

De stukjes zijn vaak zo klein, dat deze door stormvogels waarschijnlijk snel weer uitgescheiden worden, dit  meld Wageningen Marine Research 24 december 2019 in een nieuwsbericht hier.

Bij een eerder onderzoek in 2017 zijn 400 Noorzeevissen [haring, sprot, schar en wijting ] volgens een toen nieuw protocol onderzocht, waarbij de nadruk lag op het zo zuiver mogelijk werken.

Slechts één van de vissen, een sprot, had twee kleine stukjes (<0,4 mm) acryl in de darmen. Dat is vrijwel verwaarloosbaar. De resultaten staan in schril contrast tot eerdere metingen van plasticinname door vissen.

‘De berichtgeving over plastic in de oceanen is vaak alarmerend’, erkent hoogleraar en begeleider Bart Koelmans (Water- en Sedimentkwaliteit). ‘Die aandacht voor plastic in de oceanen is ook terecht. Maar het is de vraag of die berichten wel altijd juist zijn.’ Aldus de hoogleraar hier in Resource.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *