Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

ICT-project RVO 20 miljoen euro duurder

3 min read

Het gaat om ICT-systemen voor het Team Uitvoering Visserijregelingen (VIRIS), dat toezicht houdt op regelgeving voor de visserij. Dit team verhuisde in 2014 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de RVO. Dat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het al genoemde LNV.

In 2016 werd het project TransVIR2RVO gestart, met als doelen om team VIR te integreren binnen hun nieuwe organisatie, bestaande problemen op te lossen en te zorgen dat de systemen aan regels voldoen.

Inmiddels, ruim vier jaar later, is het project nog niet af en grijpt verantwoordelijk minister Carola Schouten (LNV, ChristenUnie) noodgedwongen in.

Kritisch rapport
Ze doet dat naar aanleiding van een zeer kritisch rapport van het Bureau ICT-toetsing. Deze onafhankelijke keurmeester analyseert de haalbaarheid van ICT-projecten bij de overheid. Bij projecten waarbij de ICT meer dan 5 miljoen euro kost, zijn ministers verplicht om dit aan het Bureau ICT-toetsing (BIT) te melden, zodat die onderzoek kan doen.

Bij de start van het project werd geschat dat dit 8,5 miljoen euro zou kosten, maar is niet om zo’n advies gevraagd. “Het budget in het eerste projectplan was lager dan 5 miljoen en dus geen aanleiding om een verzoek te doen aan het BIT”, laat woordvoerder Michel van der Maas weten.

Harde conclusies
Omdat eind 2018 bleek dat het project 20,3 miljoen meer zou kosten vanwege vertragingen, werd het BIT alsnog ingeschakeld. Die maakt gehakt van de aanpak. De belangrijkste conclusies:

  • Er zijn technische keuzes gemaakt waarvan het onduidelijk is of ze wel een verbetering zijn. Sterker nog: sommige ontwikkelde programma’s zijn nooit in gebruik genomen.
  • De planning is te strak waardoor alles overhaast moet. Het risico hiervan is dat de programma’s uiteindelijk helemaal niet geschikt zijn voor waar ze voor bedoeld waren.
  • Er wordt onvoldoende op de kosten gelet.

Bijna 31 miljoen euro
Dat laatste blijkt ook bij het onderzoek van BIT. In juni vorig jaar is er al 15,4 miljoen euro uitgegeven en is de schatting dat het project in totaal bijna 31 miljoen euro zal gaan kosten. In het afgelopen halfjaar is dat bedrag verder opgelopen: inmiddels is 16,8 miljoen euro uitgegeven.

Dat komt omdat er voor het onderzoek van BIT veel is veranderd aan wat er uiteindelijk gemaakt moest worden. Daarnaast is simpelweg onderschat wat het zou kosten.

Drie onderdelen die wel zijn afgekomen vielen duurder uit of leverden minder op. En datzelfde verwacht BIT voor drie projecten waar nog aan werd gewerkt toen het de zaak onderzocht. Dat die allemaal langer dreigden te duren zou een extra strop van 2,5 miljoen opleveren.

Snel afronden of stoppen
Om verdere verspilling van belastinggeld te voorkomen, adviseert BIT om bepaalde onderdelen van het project snel af te maken en andere onderdelen te ‘herijken’ of te ‘heroverwegen’. Dat houdt in dat de projecten gepauzeerd worden, snel worden afgerond of gestopt.

Het ministerie volgt de adviezen op, schrijft Schouten aan de Tweede Kamer. Een onderdeel is definitief gestopt en twee andere probleemgevallen worden afgerond. Er zijn overigens ook onderdelen die ‘gewoon werken’, voegt Van der Maas nog toe.

ICT NVWA bijna 60 miljoen duurder
Het is niet het eerste ICT-project bij een dienst die valt onder LNV dat mislukt. Het vernieuwen van ICT bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) valt bijna 60 miljoen duurder uit dan de 36 miljoen waar eerst op gerekend was. Het project zou eigenlijk al af moeten zijn, maar wordt waarschijnlijk pas volgend jaar afgerond. (bron)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *