Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Herbevolking met ruim een miljoen palingen in Zeeland

2 min read

De Zeeuwse kotter ‘GOE 5’ van Visserijbedrijf Van de Kreeke.

De Zeeuwse natuur wordt volgende week vrijdag herbevolkt met ruim 1.150.000 jonge palingen (glasaaljes). Hiermee wordt in belangrijke mate bijgedragen aan de palingstand in Zeeland.

Stichting DUPAN nodigt u uit op de Zeeuwse kotter ‘GOE 5’ van Visserijbedrijf Van de Kreeke, om het uitzetten van de palingen bij te wonen. Dit vindt plaats op 6 maart in Wolphaartsdijk, Zeeland tussen 10.00 en 12.30 uur.

De uitzet van deze uitzonderlijk grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk geworden door de sterk gestegen, natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten. Vanaf 2011 laat de aankomst van jonge palingen aan de Europese kusten een duidelijke stijging zien (ICES-rapport 2019). Omdat de Nederlandse kusten ondoordringbaar zijn voor jonge palingen, wordt een deel van de glasaal zie zich in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland uitgezet.

De uitzet van de jonge palingen is op vrijdag 6 maart, om 10:00 uur, in Wolphaartsdijk, aan het Veersemeer in Zeeland (gemeente Goes, Zuid-Beverland).

De paling wordt uitgezet door Zeeuwse beroepsvissers Marcel van de Kreeke en Wim de Ridder. Er wordt ruim 380 kilo glasaal uitgezet in Zeeland. Dat zijn ongeveer 1.150.000 jonge palingen.

Programma:

10:00 uur: Uitladen glasaal, tellen, wegen, controleren

10:45 uur: Uitzet van de glasaal vanaf de visserskotter (meevaren is mogelijk)

12:00 – 12.30 uur: Einde programma

Adres: Restaurant De Meerkoet, Adres: Schelphoekweg 3, 4471 NP Wolphaartsdijk

Naast de Zeeuwse wateren worden er dit voorjaar ook jonge palingen uitgezet in Friesland. Naar verwachting rond de 4 miljoen jonge palingen de natuur zullen versterken. Bij deze aantallen wordt in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt (meer paling kan in die gebieden niet leven). De gebieden die voor herbevolking zijn geschikt, zijn geselecteerd door de overheid.

Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen. De glasaaltjes zijn afkomstig uit Frankrijk. In Wolphaartsdijk wordt de glasaal uitgeladen, gewogen, gecontroleerd op kwaliteit en vervolgens verdeeld onder de beroepsvissers, die de paling vervolgens uitzetten op verschillende locaties in Zeeland. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op de locatie aan het Veersemeer.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het ESF-fonds in het over de dijk helpen van geslachtsrijpe paling en in gericht wetenschappelijk onderzoek. [Persbericht DUPAN 28/02/2020]

Glasaal, foto DUPAN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *