Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Stichting Fisheryfacts opgericht

1 min read

Stichting Fisheryfacts opgericht

Het is de ergernis van iedere vissersfamilie: als dader te worden aangewezen van ecologische misdaad, terwijl meetbaar bewijs daarvoor (data) ontbreekt.

Veelvuldig herhaalde verhalen in plaats van toetsbare feiten blijken zo motivatie voor meer beleidsmaatregelen te kunnen worden. Vaak drukken financiers van onderzoek- waaronder beleidsambtenaren- hun stempel op rapporten.

Zo komt eenzijdige ‘wetenschap’ in omloop, die toetsing vraagt op basis van data en feiten. Stichting Fisheryfacts (STIFF) heeft als doel: Het financieel ondersteunen van toetsingen van de onderbouwing van visserijbeleid, waar mogelijk in samenwerking met de agrarische sector.

Zo draagt zij bij aan de bescherming van de mariene natuur tegen (wind- en zand-)industriële belangen van ngo’s en hun sponsoren. Daarnaast corrigeert zij – waar nodig met juridische maatregelen- feitelijk onjuiste publicaties/rapportages die verband houden met visserij en de mariene natuur.

De toetsingen worden uitgevoerd door onafhankelijke onderzoeksjournalisten en wetenschappers. STIFF beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk!

Ga hier naar de website van Stichting Fisheryfacts

Lees ook: Garnalenvissers willen de regie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *