Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Rectificatie: Massale herbevolking met 550.000 jonge palingen

2 min read

In totaal worden dit voorjaar rond de 3,5 miljoen jonge palingen uitgezet. Foto: DUPAN

Rectificatie: data in eerder verzonden bericht aangepast. Wordt respectievelijk 19 mei en 26 mei

De Friese, Zuid-Hollandse en Zeeuwse natuur wordt de komende twee weken herbevolkt met ruim 550.000 jonge palingen. Hiermee wordt in belangrijke mate bijgedragen aan de palingstand in Nederland. Stichting DUPAN nodigt u uit om het uitzetten van de palingen bij te wonen. Dit vindt plaats op dinsdag 19 mei in Friesland en dinsdag 26 mei in Zuid-Holland.

De uitzet van deze uitzonderlijk grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk geworden door de sterk gestegen, natuurlijke aankomst van jonge palingen (glasaal) aan de Europese kusten. Vanaf 2011 laat de aankomst van jonge palingen aan de Europese kusten een duidelijke stijging zien (ICES-rapport 2019). Omdat de Nederlandse kusten ondoordringbaar zijn voor jonge palingen, wordt een deel van de jonge paling zie zich in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland uitgezet.

Uitzet van de jonge palingen op dinsdag 19 mei in Friesland:

16:00 uur, in Reduzum bij beroepsvisser Ale de Jager

Adres: Oan it Swin 9, 9008 RE Reduzum, Friesland

De uitzet van de jonge palingen op dinsdag 26 mei in Zuid-Holland:

Vanuit de Ouddorpse Haven in Ouddorp, Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland

Tijdstip en exacte locatie volgen.

In totaal worden dit voorjaar rond de 3,5 miljoen jonge palingen uitgezet. Bij deze aantallen wordt in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt (meer paling kan in die gebieden niet leven). De gebieden die voor herbevolking zijn geschikt, zijn geselecteerd door de overheid.

Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.

De pootaaltjes zijn afkomstig uit Nederland, maar begonnen hun leven in de riviermondingen van Frankrijk, nadat ze 6.000 kilometer verderop in de Sargassozee (Bermudadriehoek) zijn geboren. Voorafgaan aan de uitzet worden de jonge palingen uitgeladen, gewogen, gecontroleerd op kwaliteit en vervolgens verdeeld onder de beroepsvissers, die de paling uitzetten op verschillende locaties. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. U kunt getuige zijn van het controles aan wal. Ook zullen er momenten worden gecreëerd, waarbij het uitzetten van de duizenden krioelende jonge palingen in beeld kan worden gebracht.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het ESF-fonds in het over de dijk helpen van geslachtsrijpe paling en in gericht wetenschappelijk onderzoek. [Dit is een origineel bericht van Dupan]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *