Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Verbod op pulsvisserij moet van tafel

2 min read

Pulskorvisser TX 36 ‘Jan van Toon’ Foto Albert Romkes

Het Europese verbod op de pulsvisserij moet van tafel. Dat vindt Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie). Uit het wetenschappelijke advies van de Internationale Raad voor de Verkenning van de Zee (ICES) dat vandaag gepubliceerd is, blijkt dat de pulsvisserij flink minder impact heeft op de ecologie en het milieu dan vissen met de traditionele boomkor.

Van Dalen, Vicevoorzitter van de Visserijcommissie van het Europees Parlement: “In de EU nemen we voor de visserij besluiten op basis van wetenschappelijke studies. Er ligt nu een studie van ICES over de puls, waarin nota bene 10 jaar onderzoek zit. De pulsvisserij komt daar én ecologisch én economisch zeer goed uit. Het verbod op de puls moet van tafel!”

Samen met collega-Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA), Bert-Jan Ruissen (SGP) en Jan Huitema (VVD), stelt Van Dalen schriftelijke vragen aan Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius van Visserij naar aanleiding van de gepubliceerde studie. [Lees onder]

Ruim een jaar geleden heeft een meerderheid van het Europees Parlement ingestemd met een verbod op de pulsvisserij. Onder andere omdat gesteld werd, dat de pulsvisserij slecht zou zijn voor het marine milieu.

Met name de lobby vanuit Frankrijk en enkele dubieuze niet-gouvernementele organisaties is sterk gebleken. De meeste Nederlandse Europarlementariërs hebben dat verbod en deze opvattingen bestreden. Het ICES-rapport laat nu zien dat de pulsvisserij een goede methode is waarbij milieuverantwoord en efficiënt vissen goed samen gaan.

Van Dalen: “Het ICES-rapport en -advies bieden goed handvatten om de discussie over het verbod op de pulsvisserij open te breken. Dat is wat we nu gaan doen”.

Onder de schriftelijke vragen aan Commissaris Sinkevicius van de Leden Van Dalen, Huitema, Ruissen en Schreijer-Pierik inzake pulsvisserij:

  1. Heeft de Commissie kennis genomen van het ICES-advies1 dat gebaseerd is op het meest recente ICES-rapport 2:372 over pulsvisserij? Zo ja, wat is de opvatting van de Commissie over dit wetenschappelijke onderzoeksrapport?
  2. Terecht onderstreept de Commissie steeds het belang van wetenschappelijk bewijs alvorens maatregelen worden afgekondigd. Het ICES-rapport toont aan dat de pulsvisserij evidente voordelen heeft boven de boomkorvisserij in zowel ecologisch als economisch opzicht. Het verbod op de pulsvisserij is daarom onjuist en onterecht. Wanneer komt de Commissie met een wijzigingsvoorstel op de Verordening Technische Maatregelen om dat verbod weg te nemen?
  3. Is de Commissie het met ons eens, dat het besluit om de pulsvisserij te verbieden, onrechtmatig en voorbarig is geweest? Immers, er lag op het moment van besluitvorming nog geen finale wetenschappelijke studie over de pulsvisserij.

1 thought on “Verbod op pulsvisserij moet van tafel

  1. Wordt het niet tijd dat de horeca in Nederland, waarschijnlijk een van de grootste afnemers van platvis, zich nu aansluiten bij het protest tegen het verbod op de pulsvisserij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *