Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Pilot mechanische netrecycling in Nederland

2 min read

Healthy Seas heeft in het najaar van 2015 een grote inzamelingsactie voor oude touwen en netten gehouden op Urk

Bek & Verburg, Groningen Seaports en Impact Recycling slaan de handen ineen om netmateriaal via de innovatieve BOSS-techniek te gaan recyclen.

Via dit Green Deal Pilotproject wordt er getest of kunststof netten vanuit heel Nederland in Eemshaven kunnen worden omgezet in hoogwaardige grondstoffen PP en PE.

BOSS-1D: een nieuwe scheidingstechniek

Impact Recycling heeft een baanbrekende plastic recyclingtechnologie ontwikkeld, welke gemengd hard plastic scheidt in een gerecycled PE en PP, beide met een zuiverheid van 98%. Dit gepatenteerde, dichtheidsscheidingsproces met water, staat bekend als BOSS (Baffled Oscillation Separation System). Het maakt gebruik van het dichtheidsverschil tussen de kunststoffen. Door een stapel schotten (baffles) het water te laten trillen (oscillation), ontstaan vortexen in de scheidingstank. In de draaikolken draait het minder dichte materiaal (polypropyleen) trager dan het dichtere plastic (polyethyleen). Het snelstdraaiende plastic stroomt door naar een buitentank, waar het wordt opgevangen. De zwaardere fracties (nylon en styreen) zinken als een derde fractie en worden op die manier gescheiden.

Proefproject

De plastic recyclinginstallatie, die in de Eemshaven wordt neergezet is een proefopstelling. Dit is de tweede in zijn soort. De voorloper staat in New Castle en wordt daar met succes gebruikt. De techniek zal worden getest en de productie langzaam opgevoerd. Na de proefperiode kan de installatie mogelijk tot 2 ton per uur visnetvezels recyclen. Tot nu toe was er nog geen proces waarmee hoogwaardige vezels geproduceerd konden worden. Met deze schakel kunnen nieuwe visnetten gemaakt worden uit het oude materiaal en is er een circulaire economie voor plastic visnetafval ontstaan. Oude netten krijg hierdoor waarde en worden een stimulans voor de vissers om hun oude netmateriaal aan wal te brengen.

De drie partners hebben de taken verdeeld:

Bek & Verburg zorgt voor de locatie van de recycle-installatie en sorteert de visnetten op type en versnippert ze voordat ze de BOSS-1D-installatie ingaan

Groningen Sea Ports faciliteert de samenwerking tussen de projectpartners en stimuleert de groei van de hoeveelheid gerecycled materiaal

Impact recycling zorgt voor de technische experts om het scheidingsproces te begeleiden en de machines te bouwen

“De charme van dit project is de oplossing waarbij de geleverde visnetten lokaal worden verwerkt en gerecycled tot bruikbare grondstof. Bovendien zal de Boss-1D-machine ook voldoende capaciteit hebben voor de visnetten van de andere Nederlandse havens, wat ertoe zal leiden dat alle oude visnetten in Nederland nuttig kunnen worden gebruikt.” – Heleen van Wijk, Groningen Seaport

[Nieuwsbericht KIMO 22/09/2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *