Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Visiedocument Nederlandse visserijsector aangeboden aan Eurocommissaris

2 min read

Visiedocument Nederlandse visserijsector aangeboden aan Eurocommissaris

Het door de Nederlandse visserijsector opgestelde visiedocument, is vandaag (dinsdag 3 november) aangeboden aan Eurocommissaris Sinkevičius, verantwoordelijk voor visserij.

Sinkevičius ontvangt het van de Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP). Zij zijn alle drie vertegenwoordigd in het Strategisch Europees Visserij Overleg (SEVO), waarin ze regelmatig vergaderen met vertegenwoordigers van de Nederlandse visserijsector.

De visserijsector maakt in het SEVO-visiedocument onder andere duidelijk dat er veel zorgen zijn omtrent de brexit, en over het feit dat erop steeds minder plaatsten gevist kan worden door de gevolgen van de energietransitie en het aanwijzen van extra natuurgebieden. Daarnaast willen ze dat het verbod op de pulsvisserij opnieuw tegen het licht wordt gehouden.

Europarlementariër Peter van Dalen: “De bouw van windmolenparken op zee, is een van de redenen waarom erop steeds minder plekken gevist kan worden in de Noordzee. Daarnaast hebben die parken ook gevolgen voor het leven op zee.  De energietransitie is nodig, maar er is nauwelijks overleg met vissers over de manier waar(op) windmolenparken aangelegd worden, en of daar gevist kan worden. Dat moet anders.”

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik: “Voor de Nederlandse familiebedrijven in de visserij dreigt een rampscenario door de brexit. Het is onmogelijk om een overeenkomst te sluiten tussen de EU en het VK, tenzij er een evenwichtige visserijovereenkomst op de lange termijn is. Zonder overeenkomst zullen veel directe en indirecte banen worden vernietigd. Deze waardeketen wordt nu al ernstig getroffen door de gevolgen van de huidige coronacrisis. Het is in het belang van beide partijen om overeenstemming te bereiken over een evenwichtige overeenkomst die wederzijdse toegang tot visgronden en de verdeling van visquota garandeert.”

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen: “Vissers moeten kunnen blijven vissen. De gezonde voeding uit zee is nodig. De Noordzee is niet onbeperkt, dus vissers mogen niet zomaar worden verdreven voor windmolens of natuurparken. De EU moet eerst kijken naar alternatieven en gevolgen. Dat zou goed bestuur zijn.”

Vorig jaar richtte Van Dalen het SEVO-verband op, omdat hij het belangrijk vond dat de visserijsector met één geluid naar Europa zou laten horen. Het rapport van de Nederlandse visserijsector dat vorige week werd gepubliceerd is een duidelijk resultaat van dit overleg. Volgens Van Dalen nemen de visserijorganisaties met dit visiedocument samen één standpunt in, waardoor de sector ook als één front naar buiten treedt. Dat is volgens hem precies de reden waarom dit verband opgericht is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *